Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Veiligheid in het projectgebied

Veiligheid gaat boven alles. Isala Delta moet zorgdragen voor een veilige omgeving voor medewerkers, omwonenden en bezoekers.

Daarom is het belangrijk om een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

  • Het is niet toegestaan het werkgebied te betreden. U mag zich uitsluitend begeven op de openbare wegen in het gebied;
  • U mag zich nooit zonder toestemming begeven achter afrasteringen en/of bouwhekken;
  • Mocht het nodig zijn het werkgebied toch te betreden, dan mag dat alleen na toestemming van Isala Delta. Zij dragen zorg voor begeleiding en eventueel noodzakelijke veiligheidskleding;
  • Respecteer afzettingen, markeringen en aanwijzingen van medewerkers van het projectteam Isala Delta;
  • Indien u een onveilige situatie of gevaar signaleert, wordt u geacht dit direct te melden bij de hoofduitvoerder van Isala delta.

Daarnaast wijst Isala Delta op het gevaar van de aanwezigheid van drijfzand (mogelijk aanwezig tussen de opgezette dijkjes op de plaats waar de toekomstige dijken worden gebouwd). Wees ook alert op de dode hoek(en) van het bouwmaterieel. Isala Delta vraagt omwonenden om (fietsende) kinderen te waarschuwen voor bovenstaande gevaren. Wijs uw kinderen erop niet te gaan spelen op of nabij het werkgebied. Dit is levensgevaarlijk!

Laten we samen zorgdragen voor een veilige projectomgeving.

 

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.