Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
_mg_8882-2

Tienduizenden kievitsbloemen in de Scherenwelle

In Scherenwelle bloeien op dit moment tienduizenden kievitsbloemen. Een prachtig gezicht waar we als projectteam natuurlijk zorgvuldig mee willen omgaan. De uiterwaard Scherenwelle is naast het Zwarte water een van de weinige plekken in Nederland waar deze soort in het wild voorkomt.

Kievitsbloemen stellen hoge eisen aan hun groeiomstandigheden. Een jaarlijkse overspoeling van het gebied, een goede grondwaterstand en het (vrijwel) ontbreken van bemesting is hierbij van belang. Door de zomerbedverlaging van de IJssel en de aanleg van een nieuwe geul in de Scherenwelle verandert echter de waterhuishouding in het gebied. Wij verwachten dat dit beperkt zal zijn, maar voor de zekerheid wordt dit wel gevolgd. Aan de hand van een meetnet van peilbuizen.

Aanvullend op dit meetnet van peilbuizen wordt ook vegetatiemonitoring uitgevoerd. Hierbij volgen we niet alleen het areaal waar de kievitsbloem voorkomt, maar volgen we ook de ontwikkeling van individuele planten. Dit laatste is een lastige opgave en wordt uitgevoerd door Sheila Luijten van Science 4 Nature. Een kievitsbloem kan tientallen jaren oud worden. Het kan zijn dat de plant jarenlang niet zichtbaar is en als bolletje onder de grond blijft of met alleen blad boven de grond komt. Aan de hand van dit specialistische onderzoek willen we bepalen of er ook na de zomerbedverlaging sprake is van een stabiele populatie die zich ook verjongd. De eerste resultaten van dit onderzoek worden over 3 jaar verwacht.

IJsseldelta programma Tienduizenden kievitsbloemen in de Scherenwelle