Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
whatsapp_image_2018-04-24_at_173442-2

Tienduizenden roze en witte kievitsbloemen

In de Scherenwelle bloeiden ook dit jaar tienduizenden roze en witte kievitsbloemen. Ook dit jaar zijn de bloemen weer gemonitord door Science4Nature. De uiterwaard Scherenwelle is naast het Zwarte Water een van de weinige plekken in Nederland waar deze soort in het wild voorkomt.

Kievitsbloemen stellen hoge eisen aan hun groeiomstandigheden. Een jaarlijkse overspoeling van het gebied, een goede grondwaterstand en het (vrijwel) ontbreken van bemesting zijn hierbij van belang. Door de zomerbedverlaging van de IJssel zou het kunnen dat de grondwaterstand verlaagd is in Scherenwelle. Om verdroging te voorkomen zijn maatregelen bedacht en uitgevoerd zoals de aanleg van een geul. De grondwaterstand wordt nauwgezet gevolgd. Ook de ontwikkeling van kievitsbloemen wordt gedurende 4 jaar door Sheila Luijten van Science 4 Nature gevolgd. Dit betreft zowel het demografisch onderzoek als het onderzoek naar de uitbreiding van het aantal kievitsbloemen. Bij demografisch onderzoek wordt de ontwikkeling van individuele bloemen gevolgd. Er is nog veel onduidelijk over de kievitsbloemen, zij kunnen bijvoorbeeld jarenlang niet boven de grond komen en dan weer wel. Door demografisch onderzoek uit te voeren leren we over de leeftijdsontwikkeling van deze populatie kievitsbloemen in de Scherenwelle en weten we of het een gezonde populatie is.

Het is opmerkelijk en onbekend waarom er wel in de Scherenwelle kievitsbloemen zijn, terwijl deze stroomopwaarts in de andere uiterwaarden niet worden aangetroffen. Pas in de omgeving van het Zwarte Water zijn er weer kievitsbloemen, dit gebied gebruiken wij als referentiegebied voor ons onderzoek. Om de uitbreiding van het aantal bloemen te stimuleren is de bemesting in een deel van de Scherenwelle stopgezet.

De mooie foto’s zijn van Freddy Schinkel.

IJsseldelta programma Tienduizenden roze en witte kievitsbloemen