Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
_mg_8882-2

Toegangswegen Scherenwelle afgesloten

Vanaf 5 september zijn de toegangswegen naar de uiterwaard Scherenwelle afgesloten. Dit betekent dat de Scherenwelle niet meer toegankelijk is voor recreatieactiviteiten. De belangrijkste reden hiervoor is veiligheid. Op 5 september start Isala Delta namelijk ook met de werkzaamheden in de Scherenwelle. Maandagavond vond in Wilsum een inloopbijeenkomst plaats over de werkzaamheden.

In de periode september t/m november 2016 worden de inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaard Scherenwelle. Op 5 september wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Die bestaan onder meer uit het maaien van het gebied, het aanleggen van werkwegen en het afvissen van sloten. Hierna wordt het inrichtingsplan uitgevoerd. Dit bestaat uit het graven van een nieuwe éénzijdig met de IJssel verbonden geul, het uitdiepen van de daarop aantakkende hank, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het afplaggen van het maaiveld voor de ontwikkeling van nieuw rietmoeras en zachthoutooibos en de aanleg van een extra zomerkade met een klepduiker, voor de waterhuishouding in het oostelijke deel van de Scherenwelle.

Maandag 22 augustus heeft de aannemerscombinatie Isala Delta een inloopavond georganiseerd in Wilsum. Circa 50 betrokken bewoners en gebruikers van het gebied bezochten de avond. Medewerkers van Isala Delta, Rijkswaterstaat en Staatbosbeheer gaven een toelichting bij de tekeningen die op tafels waren uitgespreid. De reacties van de bezoekers waren divers. Sommigen waarderen de uitbreiding van de natuur, anderen betreuren het hiermee gepaard gaande verlies van agrarische grond. Her en der werd nog gevraagd of niet iets meer bomen kunnen worden gekapt om meer zicht te hebben op de rivier. Over het algemeen waren de mensen tevreden dat de werkzaamheden naar een periode van ontwerpen en procedures nu daadwerkelijk van start gaan.

IJsseldelta programma Toegangswegen Scherenwelle afgesloten