Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Uitnodiging informatiebijeenkomst N307 - Roggebot Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken we aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. Nu het ontwerp van de nieuwe brug vrijwel gereed is en de bouw binnenkort start, nodigen wij u graag uit voor een online informatiebijeenkomst .

Wat: informatiebijeenkomst
Wanneer: dinsdag 28 september 2021 19.30 uur
Waar: online via Zoom

Tijdens deze bijeenkomst lichten de aannemer Combinatie Roggebot en provincie Flevoland het ontwerp toe en vertellen over de aankomende werkzaamheden die daarbij horen. In verband met de beperkte mogelijkheden voor het samenkomen van groepen op locatie is gekozen voor een online bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@ijsseldeltaprogramma.nl. U ontvangt na aanmelding meer informatie en een link naar de online bijeenkomst.

Bent u verhinderd op 28 september of wilt u liever een persoonlijke toelichting? U kunt via dit e-mailadres ook een afspraak maken op locatie in het informatiecentrum. Maar ook zonder afspraak is het informatiecentrum in de bouwkeet, nabij Flevoweg 90 in Kampen, iedere dinsdagmiddag tussen 13-17 uur vrij toegankelijk.

In maart dit jaar startte de aannemer met het uitdiepen en aanpassen van het Drontermeer ter hoogte van de Roggebotsluis. Voor omwonenden, recreanten en weggebruikers werden hiermee de voorbereidende werkzaamheden zichtbaar. Inmiddels is het ontwerp voor de nieuwe brug bij Roggebot en de aanpassing van de N307 goedgekeurd. Dit betekent dat de bouw van de brug officieel de uitvoerende fase in gaat.

Het project N307 Roggebot Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. Hier werken het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio, natuurontwikkeling en bereikbaarheid.

IJsseldelta programma Uitnodiging informatiebijeenkomst N307 – Roggebot Kampen