Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Luchtbeelden IJsseldelta Programma 2019

Uitnodiging inloopbijeenkomst IJsseldelta Programma

Op 3 december 2019 organiseren de projecten van het IJsseldelta Programma van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de projecten.
Vertegenwoordigers van de projecten, Drontermeerdijk, Reevesluis, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen informeren u daar over de laatste ontwikkelingen en beantwoorden uw vragen.

Komt u ook?

Dinsdag 3 december tussen 18.00 en 20.00 uur
Open Hof, De Zuid 2, Dronten

Ook Boskalis, de aannemer die in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk gaat versterken, zal aanwezig zijn. Binnenkort gaat dit project in uitvoering. Boskalis vertelt op 3 december hoe het werk aan de Drontermeerdijk wordt uitgevoerd en wat u daarvan gaat merken.

Ook inwoners van Kampen en omgeving zijn van harte welkom op deze avond.
De vertegenwoordigers van het project N307 Roggebot-Kampen geven op 3 december meer informatie over het nieuwe ontwerp voor de weg N307. De onderzoeken naar de gevolgen voor de waterveiligheid van het in de toekomst weghalen van de Roggebotsluis zijn nog niet helemaal afgerond. Tijdens de inloopavond kunnen we u daarover dus nog niet alle informatie geven. Het project verwacht in de eerste maanden van 2020 een informatiebijeenkomst in Kampen (en in Dronten) te organiseren voor de inspraak rond de ontwerpbesluiten. Dan kunnen we u, naast de laatste ontwikkelingen en plannen rond de weg, ook alle details geven over de waterveiligheid.

IJsseldelta programma Uitnodiging inloopbijeenkomst IJsseldelta Programma