Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
aanleg-tijdelijke-weg-ter-hoogte-van-roggebot

Uitvoering voorbereidende werkzaamheden Drontermeerdijk

De voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden versterking Drontermeerdijk zijn gestart. Boskalis voert de komende weken een aantal werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking uit:

Aanleg tijdelijke zanddepots
De uitvoeringswerkzaamheden versterking Drontermeerdijk zijn gestart met de aanleg van de tijdelijke zanddepots.

Aanleg tijdelijke weg
In januari 2020 legt Boskalis de tijdelijke N306 aan. Deze weg wordt opgebouwd uit zand, funderingsmateriaal en asfalt en komt aan de binnenzijde van de dijk te liggen. De tijdelijke weg wordt voor een periode van twee jaar aangelegd. Het verkeer kan hierdoor tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden gebruik blijven maken van de tijdelijke N306.

Aanleg loslocatie
In januari 2020 legt Boskalis de loslocatie aan. Deze komt ten zuiden van de Reevesluis op het noordelijke gedeelte van het Abbertstrand. De loslocatie bestaat uit een dam van grond in het Drontermeer. In het water plaatst de aannemer een losponton waarover de aangevoerde materialen worden gelost. Vervolgens rijden kippers zand en klei het werkgebied in.

Bomenkap en hergebruik hout
In januari 2020 maakt Boskalis aan de buitenzijde van de dijk een strook van 7,5 meter vrij van bomen en struiken. Voor het kappen van bomen geldt een herplantplicht. Er zullen nieuwe bomen (op een andere locatie) worden herplant. Delen van het gekapte hout worden gebruikt voor takkenrillen langs de nog te realiseren Faunapassage nabij de Drontermeertunnel.

IJsseldelta programma Uitvoering voorbereidende werkzaamheden Drontermeerdijk