Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

‘Van dag tot dag de planning in de gaten houden’

De vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis vormen samen hét sluitstuk van het IJsseldelta Programma. Velen kijken uit naar het moment waarop de brug in gebruik genomen wordt en het werk daaromheen afgerond is. Tot die tijd bewaakt Arno Bolder, projectmanager van de aannemerscombinatie, de planning van alle werkzaamheden. “Ik houd van dag tot dag de planning in de gaten,” vertelt hij. Het weer is van grote invloed op die planning. “Als het een paar graden kouder wordt of het gaat hard waaien, dan moeten we weer opnieuw naar de planning kijken.”

Arno kijkt dus niet alleen met haviksogen naar de planning, maar ook naar het weerbericht. Hoewel hij weinig invloed heeft op het weer, probeert hij er bij de uitvoering van het werk wel zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dat heeft ook effect op de planning van anderen. “Het aanbrengen van asfalt dat voor de kerst al ingepland stond, hebben we door het winterweer moeten verplaatsen naar januari. Zoals het nu lijkt moeten we deze werkzaamheden vanwege het weer nog een keer verplaatsen. Dat vraagt om flexibiliteit bij alle betrokken partijen. Maar op een gegeven moment kan het zo zijn dat je ergens in de knel komt. Dit zullen we dan ook bespreken met de opdrachtgever en in overleg communiceren naar de omgeving.”

Betrokkenheid

Als projectmanager is Arno eindverantwoordelijk voor de realisatie van de weg en de brug. Maar ook voor de sloop van de oude sluis. Hoewel hij pas vrij recent bij het project betrokken is weet iedereen hem inmiddels te vinden. “Ik heb veel gesprekken gevoerd,” vertelt hij. “Met de opdrachtgever en natuurlijk met het team om zo het project eigen te maken. Dat is inmiddels gelukt. Maar ik zou graag meer buiten willen zijn, om betrokkenheid te tonen aan iedereen die aan het project bouwt. Er wordt hard gewerkt. Zo waren er onlangs op zaterdag problemen met de waterafvoer, dat is diezelfde dag nog aangepakt. Dat vraagt wat van mensen.”

Verbetering

Met 23 jaar werkervaring in de beton- en waterbouw, is het aantal keer dat Arno dicht bij huis werkte op één hand te tellen. Als inwoner van ‘t Harde en enthousiast hobbywielrenner ziet hij dit project dan ook als een thuiswedstijd. “Ik fiets vanuit huis vaak een rondje Kampen, maak dan de oversteek bij Roggebot en fiets dan over de Drontermeerdijk terug,” vertelt hij. “Of andersom als dat beter uitkomt met de wind,” voegt hij er lachend aan toe. Arno kijkt daarom ook vanuit het gebruikersoogpunt vol vertrouwen naar de opening van de weg: “Mensen moeten straks even wennen aan de nieuwe situatie, maar ik ben er van overtuigd dat iedereen het zal ervaren als een verbetering. De brug is hoger en hoeft dus minder vaak open. Ook hebben we straks een aparte baan voor langzaam verkeer, waardoor je niet meer opgehouden wordt door een trekker.”

Waterveiligheid

Op zijn fietsrondje komt Arno ook regelmatig langs het Reevediep en de nieuwe sluis. “Dat is een mooi gebied geworden en hoort indirect ook bij dit project. De weg en de brug maken natuurlijk onderdeel uit van het IJsseldelta Programma, waarbij het gaat om de verbetering van de waterveiligheid, bereikbaarheid en natuurontwikkeling in de regio. Tijdens mijn afstuderen heb ik een onderzoek over hoogwaterproblematiek gedaan, wat in dit project weer terug komt. Dat maakt dit project voor mij extra bijzonder.”

IJsseldelta programma ‘Van dag tot dag de planning in de gaten houden’