Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs190418_10

Vandaag deuren Reevesluis geplaatst

Vandaag werden door aannemerscombinatie Isala Delta de deuren geplaatst van de Reevesluis in het Drontermeer. Beide deuren werden over water aangevoerd en met een 500 tons telekraan op hun plek gehesen. De Reevesluis neemt in de toekomst de taak over van de huidige Roggebotsluis.

De sluisdeuren zijn gemaakt bij Hollandia Infra in Krimpen aan de IJssel. Ze werden op een ponton over het water aangevoerd. De deur van het benedenhoofd weegt 43 ton en heeft een afmeting van 12,5 x 7,7 meter. En de deur van het bovenhoofd weegt 51 ton en heeft een afmeting van 12,5 x 9,7 meter.

Duurzame sluis

Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen wordt flink wat energie en CO2 bespaard. Op termijn is het de bedoeling dat de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig, omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt. De wanden van de sluis worden in staal uitgevoerd, waarbij alleen het gedeelte boven de waterlijn wordt voorzien van een betonnen wand. Ook wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het toekomstige bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

Reevesluis

Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Daarnaast komt er een oversteekmogelijkheid voor kanoërs en schaatsers. Als de sluis klaar is, kunnen fietsers er ook gebruik van maken, waardoor een prachtige nieuwe fietsroute ontstaat in combinatie met de dijken van het Reevediep. Het sluiscompex heeft een 3-ledige functie:

  • Waterkering en waterscheiding tussen het IJsselmeer en het Drontermeer:
    • Het voorkomen van te hoge waterstanden op de Veluwerandmeren als er hoogwater op de IJssel door het Reevediep wordt afgevoerd naar het IJsselmeer.
    • Het keren van opstuwend water uit het noorden (door storm);
    • Voorkomen dat relatief vuil IJsselwater in het schonere Drontermeer stroomt;
  • Het reguleren van de waterafvoer van het Drontermeer naar het IJsselmeer (spuisluis)
  • Het schutten van beroeps- en pleziervaart (schutsluis).

IJsseldelta fase 2

De Reevesluis is het eerste project in uitvoering binnen het programma IJsseldelta fase 2. Om de waterveiligheidsopgave, de verkeersopgave en de recreatie-opgave voor de regio Kampen-Dronten-Zwolle af te ronden worden tot 2022 vier maatregelen in combinatie uitgevoerd: de bouw van de Reevesluis in het Drontermeer, de sloop van de Roggebotsluis met de bouw van een nieuwe brug voor de N307, de versterking en ophoging van de Drontermeerdijk en de waterveiligheidsopgave voor recreatiegebied Roggebot (camping, kanovereniging, haven). De in aanbouw zijnde Reevesluis draagt binnen dit geheel bij aan waterkering, waterkwaliteit en recreatie. Bovendien: door de bouw van de Reevesluis kan de Roggebotsluis worden gesloopt, waardoor de doorstroming van het verkeer via een nieuwe hogere brug kan worden afgewikkeld. Dit heeft grote economische voordelen voor Flevoland en Overijssel.

IJsseldelta programma Vandaag deuren Reevesluis geplaatst