Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Veilige dijken belangrijkste waterschapsthema voor Flevolanders

Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van het water in hun buurt . Onderzoek laat zien dat 91% van de inwoners het werk van de waterschappen belangrijk vindt. Toch is bijna de helft niet bekend met het waterschap uit de eigen regio. Bij ieder waterschap staat bij de inwoners schoon water op de eerste plaats als belangrijkste waterschapsthema, behalve bij de inwoners van Waterschap Zuiderzeeland. De grootste groep (89%) vindt daar het bouwen en onderhoud aan dijken belangrijk.

Extreem weer komt steeds vaker voor

Uit onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen uitvoerde, blijkt dat in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland 87% van de inwoners bekend is met de rol van het waterschap bij extreem weer. Als inwoners moeten kiezen, dan hebben zij liever hogere dijken dan dat zij het water de ruimte willen geven. Daarnaast wil 88% liever vooraf investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen ten opzichte van 8% die liever pas wil repareren als er schade is. Dijkgraaf Hetty Klavers: “Steeds vaker zien we de effecten van klimaatverandering, zoals hevigere regenbuien en langere periodes van droogte. Het is daarom nodig dat het waterschap blijft werken aan een toekomstbestendig waterbeheer. Los van wat vandaag en morgen moet, moeten we óók slimme keuzes maken voor later.”

Zuivering van rioolwater

Het zuiveren van afvalwater is één van de belangrijke taken van de waterschappen.  In Nederland wordt ook steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld. Daarmee worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met vijf zuiveringsinstallaties zuivert Waterschap Zuiderzeeland al het rioolwater in zijn gebied. Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat 82% van de inwoners vindt dat mensen bewuster om moeten gaan met wat zij door de gootsteen spoelen, tegenover 11% die liever extra investeert in het water zuiveren.

Invloed van het water op de inrichting van Nederland

Het waterschapsbestuur staat de komende jaren voor belangrijke keuzes met betrekking tot waterveiligheid, gebiedsinrichting en waterafvoer. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. 71% van de inwoners van Flevoland vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 11% die liever overal bouwt. Klavers: “Flevoland is uniek, bedacht door slimme ingenieurs die van de Zuiderzee mooie polders hebben gemaakt. Maar ondertussen komen de grenzen van het bodem- en watersysteem in zicht. De bodem daalt en het grondwater wordt steeds zouter. Daarom moeten water en bodem sturend zijn bij de inrichting van de omgeving. De urgentie is groot, er is geen tijd te verliezen.”

Waterschapsverkiezingen 2023

Kiezers kunnen tijdens de verkiezingen hun stem uitbrengen op de kandidaten die zij graag willen zien in het waterschapsbestuur. Met de grote uitdagingen op het gebied van omgaan met extreem weer, de zorg voor schoon water en de invloed van water op de ruimtelijke inrichting van Nederland, valt er echt iets te kiezen. Klik hier voor mee informatie over de verkiezingen.

 

IJsseldelta programma Veilige dijken belangrijkste waterschapsthema voor Flevolanders