Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
isala_delta_1

Veiligheidsinstructie pleziervaart op de IJssel

Veiligheid bij uitvoering van de werkzaamheden is voor aannememerscombinatie Isala Delta en de opdrachtgevers Rijkswaterstaat/provincie Overijssel een heel belangrijk thema. Nu het baggeren op de IJssel is begonnen is daarom een speciale instructieflyer gemaakt voor de pleziervaart.

De flyer is bedoeld om de schippers van de pleziervaart te informeren over de vaarinstructies die er zijn bij het voorbij varen van de baggerschepen De Seine en De Olst, die tot oktober volgend jaar op de IJssel bezig zijn met de Zomerbedverlaging. Belangrijk om te weten is dat de baggercombinatie altijd stroomafwaarts werkt (richting het Ketelmeer) en dat er zowel aan de west- als aan de oostzijde van de IJssel wordt gebaggerd. Ook wordt op de flyer aangegeven waar de schippers actuele informatie kunnen vinden.

Verder wordt aangegeven hoe het beste kan worden gehandeld als de baggerschepen bij de monding van een haven liggen. Bij de informatie op de flyer wordt uitgegaan van een haven aan de oostzijde van de IJssel, maar dezelfde situatie (behalve de vaarrichting) geldt uiteraard ook voor havens aan de westzijde.

De informatieflyer wordt verspreid bij alle recreatiehavens rondom Kampen.

IJsseldelta programma Veiligheidsinstructie pleziervaart op de IJssel