Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Verleggen kabels en leidingen onder IJssel klaar

Met het afronden van de werkzaamheden voor het verdiept aanleggen van een hoogspanningsleiding van TenneT, zijn op alle vijf plekken langs de IJssel de kabels en leidingen verlegd. In het voorjaar van 2015 wordt begonnen met het verleggen van kabels en leidingen op een zestal locaties in het gebied onder het Reevediep.

Ruim een maand werd gewerkt aan het verleggen van de bestaande 110 kV hoogspanningsleiding van TenneT, ter hoogte van de Molenbrug (dichtbij de rotonde Kamperstraatweg-Venedijk). Deze ligt nu op een nieuwe plek verdiept onder de IJssel en sluit weer aan op een hoogspanningsmast, aan de oostkant van de rivier.

De kabels en leidingen onder de IJssel moesten verdiept worden aangelegd, omdat vanaf 2015 het zomerbed van de IJssel met ongeveer 2 meter wordt verlaagd. De nieuwe leidingen liggen op een diepte van circa 10 meter onder het toekomstige bodemniveau van de IJssel.

Ook in het gebied, waar het Reevediep wordt gerealiseerd, worden in 2015 op zes locaties meerdere kabels en leidingen verlegd. Ter plaatse van de kruisingen met de nieuwe dijken van het Reevediep worden deze op een diepte van minimaal 10 meter onder de toekomstige dijken gelegd. De kabels en leidingen langs de Kamperstraatweg komen in de Onderdijkse Waard te liggen.

IJsseldelta programma Verleggen kabels en leidingen onder IJssel klaar