Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
ro_vw_rwli_1

Versnelling fase 2

Het besluit van minister Schultz van Haegen om de uitvoering van fase 2 van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te versnellen heeft ook effect op het lopende project. Een aantal onderdelen, bijvoorbeeld de aanpassingen van de Roggebotsluis, kan vervallen. Voor andere onderdelen wordt op dit moment onderzocht of een aanpassing mogelijk is. Dat geldt met name voor de keersluizen in de Reevedam. Om zo’n aanpassing niet onmogelijk te maken is de planning aangepast. Dat is ook buiten zichtbaar: de werkzaamheden aan de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer liggen tijdelijk stil. In de tweede helft van dit jaar zullen er rond fase 2 keuzes worden gemaakt; dan kan ook meer worden gezegd over eventuele aanpassingen en de nieuwe planning.

In fase 2 wordt de Roggebotsluis verwijderd en neemt de nieuwe sluis in de Reevedam die taak over. In fase 1 was hier een dubbele keersluis voorzien die bij fase 2 tot een schutsluis en een spuisluis kon worden uitgebreid. Het inlaatwerk in de IJsseldijk moest in fase 1 beweegbaar zijn (alleen bij zeer hoog water stroomt de Reevegeul mee), maar in fase 2 wordt dit een vaste inlaat die ongeveer eens per vijf jaar meestroomt.

Naast bovenstaande maatregelen gaat het in fase 2 ook om het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water. Daarnaast komt op de plek van de huidige Roggebotsluis in de N307 een zeven meter hoge brug. Deze brug hoeft straks minder vaak open, waardoor de doorstroming van autoverkeer tussen Overijssel en Flevoland verbetert. Na de afronding van het gehele project kan bij hoog water ongeveer een kwart van het IJsselwater worden afgevoerd. Daardoor is het gebied tussen Kampen en Zwolle veilig tegen overstromen en robuust voor klimaatverandering.

De minister heeft de provincie Overijssel gevraagd om samen met de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat de plannen voor de versnelde aanleg van fase 2 verder uit te werken. Het budget voor de aanleg van fase 2 is maximaal 121 miljoen euro. Andere partners in het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, zoals waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Dronten en Kampen, worden hierbij nauw betrokken.

De versnelde uitvoering van fase 2 betekent dat de werkzaamheden in het gebied al in 2022 afgerond kunnen zijn, in plaats van in 2025. Het versnellen van fase 2 zorgt dat een aantal tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering en verbeteringen aan de Roggebotsluis niet meer nodig zijn.

IJsseldelta programma Versnelling fase 2