Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Ophogen Drontermeerdijk

Versterkte Drontermeerdijk steeds meer zichtbaar

De Drontermeerdijk heeft sinds februari 2020 een eerste metamorfose ondergaan. In opdracht  van Waterschap Zuiderzeeland startte Boskalis op 6 februari 2020 met de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Drontermeerdijk. Er is vanaf die tijd veel werk uitgevoerd en de dijk heeft een andere aanblik dan 3 maanden geleden.

Werkzaamheden winterseizoen Drontermeerdijk afgerond

De aannemer heeft de werkzaamheden die voor het winterseizoen stonden gepland afgerond. In het voorjaar en de zomerperiode werkt Boskalis beperkt aan de dijk. De reden hiervoor is de ecologische voorwaarde om dieren, waaronder de grote karekiet, zo min mogelijk te storen in het kwetsbare seizoen. De grote karekiet leeft in de rietoevers langs het Drontermeer. Daarom is er in de winterperiode hard gewerkt om zand en klei aan te voeren om zo deze vogel en andere dieren zo min mogelijk te storen in het kwetsbare seizoen .Onder begeleiding van een ecoloog wordt de aanwezigheid van de grote karekiet  gemonitord.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

  • Er is een tijdelijke N306 naast de Drontermeerdijk aangelegd, zodat de doorgaande weg op de dijk niet is afgesloten tijdens de werkzaamheden.
  • Half februari is gestart met het lossen van zand bij de zuidelijke loswal.
  • Per dag is ca. 4500 m3 zand gelost, vervoerd, verwerkt en verdicht.
  • In een strook van 7 meter langs de dijk zijn de bomen en bosschages aan de buitenzijde van de dijk gekapt en verwijderd.
  • De verschillende toegangspaden naar De Reevesluis, de haven Meerkoet, de ambtenarenhaven en het bedieningsbebouw van de Drontermeertunnel zijn aangelegd.
  • Het asfalt en de klinkers van de oude Drontermeerdijk zijn weggehaald. De klinkers en een deel van het asfalt wordt hergebruikt.
  • Ophogen van de dijk, door het aanbrengen van zand en klei in verschillende secties.
  • Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met flora en fauna.
IJsseldelta programma Versterkte Drontermeerdijk steeds meer zichtbaar