Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Vervanging duiker onder de N307

Bij de Schandijk en het Gemaal Kampen wordt de bestaande duiker vervangen door een nieuwe duiker. De duiker bestaat uit betonnen elementen. Deze zorgt voor de doorvoer van water onder de N307. Dit is nodig voor de waterafvoer van het gebied rond Kampen naar het uitwateringskanaal richting het Vossemeer.

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd, zodat verkeer over de N307 doorgang houdt tijdens de uitvoering. Als eerste wordt de noordzijde (aan de kant van Schansdijk) uitgevoerd en daarna de zuidzijde. Voor de scheiding van deze 2 fasen is in de avond van 16 januari een damwandscherm aangebracht tussen de 2 aansluitende helften (zie foto).

De bouw van de duiker bestaat uit verschillende werkzaamheden (per fase):

  • Voorbereidingen
  • Ontgraven grond en het lokaal verlagen van het grondwater
  • Het verwijderen van de bestaande duiker
  • Aanbrengen van funderingspalen voor de nieuwe duiker
  • Plaatsen betonnen elementen
  • Opbouwen bodem, met daarop de nieuwe verharding

 

 

 

 

 

Ecologie bij de realisatie van de duiker

Voordat de werkzaamheden voor de nieuwe duiker kunnen beginnen, werd de bestaande eerst drooggezet, hierbij wordt rekening gehouden met het waterleven. Onder begeleiding van ecoloog Emma is de duiker en watergang afgesloten en vervolgens met de hand leeggevist. Een intensieve klus die veel voldoening opleverde door de vangst van verschillende soorten vissen waaronder de kleine modderkruiper en een grote snoek. De vissen zijn vervolgens op een veilige plek uitgezet.

IJsseldelta programma Vervanging duiker onder de N307