Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Verwijderen sluiscomplex Roggebot

Gepland is dat 1 april de nieuwe Roggebotbrug volledig in gebruik is, voor zowel wegverkeer als scheepvaart. Vanaf dat moment wordt de Roggebotsluis uit gebruik genomen kan deze verwijderd worden om ruimte te maken voor de vrije doorstroom van het water. Dit verwijderen duurt naar verwachting van april tot medio juli.

Ter voorbereiding op het uit gebruik nemen van de sluis zijn enkele vaste onderdelen van de sluis al gedemonteerd en afgevoerd. Voor deze delen wordt, samen met Rijkswaterstaat, gekeken of en waar deze hergebruikt kunnen worden. De droogzetschotten, die opgeslagen lagen op de bodem van de kolk,  zijn getransporteerd naar de sluis in Nijkerk welke dezelfde afmetingen heeft. Intussen is er ook al  een deel van het remming- en geleidewerk en de meetpaal voor de waterstanden verwijderd.

In april, als de sluis buiten gebruik is, worden ook de andere losse onderdelen van de sluis gedemonteerd en verwijderd. Het gaat hierbij om onder andere machines en bewegingswerken, sluisdeuren en het stalen deel van de Zwolsebrug.

De sluiskolk zelf bestaat voor een groot deel uit gewapend beton. Dit wordt met kranen vanaf het sluisterrein en vanaf pontons verwijderd. Dit wordt gedaan door het beton kapot te knijpen en te prikken met hydraulische kranen. Deze betonbrokken worden vervolgens opgeladen en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.

IJsseldelta programma Verwijderen sluiscomplex Roggebot