Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Videoverslag openingshandeling N306 en versterkte Drontermeerdijk 29 april 2021

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland startte Boskalis in december 2019 met de voorbereidende werkzaamheden van de tijdelijke weg langs de Drontermeerdijk. Vanaf dat moment veranderde de aanblik van de Drontermeerdijk. De vernieuwde dijk is nu over een lengte van 3 kilometer bijna 3 meter hoger dan voorheen, daarmee is de dijk voor de komende 100 jaar veilig. Ook is een nieuwe provinciale weg (de N306) op de dijk aangelegd. Dat is nu gereed, zodat vanaf 30 april het verkeer weer over de Drontermeerdijk rijdt en de tijdelijke weg kan worden verwijderd. Dit moment is eerder bereikt dan de originele planning. Een bijzondere mijlpaal.

Van de online openingshandeling op 29 april jl. is een videoverslag gemaakt. In dit videoverslag een weergave van de openingshandeling, een toespraak van de minister en verschillende interviews met bestuurders, omwonenden en betrokkenen.

Videoverslag

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.