Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Vijf marktcombinaties in beeld voor uitvoering Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

KAMPEN/ZWOLLE – Er zijn vijf combinaties van bedrijven geselecteerd, die meedoen in de aanbestedingsprocedure om het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te gaan uitvoeren. Dat hebben de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel vandaag bekend gemaakt. Deze vijf combinaties voldoen aan de selectievoorwaarden. Van de vijf combinaties krijgen drie partijen in juni 2014 de gelegenheid een inschrijving te doen. Volgens planning vindt in september 2014 de ondertekening van het contract plaats.

“We zijn blij dat we de selectiefase voor Ruimte voor de Rivier IJsseldelta hebben kunnen afronden met vijf gekwalificeerde combinaties ”, zegt Joke Cuperus, coördinerend Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. “Ik ben er trots op dat uit de markt van weg- en waterbouw veel belangstelling is getoond voor de uitvoering van dit project. Met de vijf marktpartijen gaan we de komende maanden in gesprek. Zij moeten ons duidelijk maken hoe ze alle verschillende onderdelen van dit grote en complexe project willen uitvoeren. Uiteindelijk selecteren we rond februari 2014 drie partijen, die in juni 2014 een inschrijving kunnen doen. Definitieve gunning vindt dan plaats in september 2014.”

Uitvoering volgens planning

Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel is blij met de voortgang van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. “Na jaren van plannen maken, komt de uitvoering nu echt in zicht. Begin 2015 gaat de schop in de grond, zoals dat heet. En dat is nog steeds volgens planning. Daar ben ik blij mee. In de eerste plaats, omdat we daarmee een grote basis leggen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te kunnen borgen. Maar ook, omdat ik ervan overtuigd ben dat uitvoering van dit project goed is voor de werkgelegenheid met een duidelijke spin-off naar de regionale economie. Niet alleen bij de uitvoering, maar ook daarna.”

Rietmoeras

Onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is ook de aanleg van een 40 hectare groot rietmoeras ten noorden van de Hanzelijn aan de kant van het Drontermeer. In verband met natuurcompensatie moet de eerste acht hectare van dit moeras al voldoende ontwikkeld zijn, voordat het Reevediep wordt ‘aangesloten’ op het Drontermeer.
Hiervoor loopt een aparte aanbestedingsprocedure. Begin november wordt bekend welk bedrijf dit projectonderdeel gaat realiseren. De werkzaamheden gaan nog dit jaar van start.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de bouw van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving versterkt. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. Tegelijkertijd wordt een agrarische structuurversterking uitgevoerd met o.a. vrijwillige kavelruil. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt.

IJsseldelta programma Vijf marktcombinaties in beeld voor uitvoering Ruimte voor de Rivier IJsseldelta