Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Werkzaamheden

Vindplaats 9

Na de officiële aftrap eind juni is de opgraving nu inmiddels in volle gang. Dagelijks vinden bijna 30 archeologen hun weg naar Kampen om daar de resten uit de steentijd te onderzoeken. De vindplaats heeft een omvang van ongeveer 10.000 m2 en wordt minutieus onderzocht. Het onderzoek bestaat uit twee delen; onderzoek naar de spreiding van het vuursteen en de haardplaatsen.

Op enkele locaties zijn geïsoleerde clusters van vuursteen aangetroffen, deze worden intensief onderzocht. Hiervoor wordt het terrein in vakken ingedeeld en alle grond uit de vakken in bakken geschept en gezeefd zodat alle kleine stukken vuursteen en etensresten (zoals verkoolde hazelnootdoppen) gevonden worden. Inmiddels zijn al vele duizenden stukken vuursteen gevonden. Deze stukken vuursteen bestaan zowel uit kleine splinters die bij de vuursteenbewerking afgeslagen worden als uit werktuigen zoals klingen.

Behalve deze vuursteenclusters wordt ook de gehele vindplaats afgegraven tot in het gele zand. In het gele zand zijn de kuilen, die in de steentijd gegraven zijn, goed zichtbaar voor de archeologen. De kuilen vallen goed op door hun donkere kleur. Het zijn namelijk de restanten van haardplaatsen, pikzwart van het houtskool. In deze haardplaatsen zijn naast houtskool ook verbrande stukken vuursteen en verkoolde etensresten te verwachten. Inmiddels is een klein deel van het terrein al onderzocht en zijn al ruim 50 van dergelijke haardplaatsen aangetroffen. Een duidelijk overblijfsel van de jachtkampen die hier in de loop van de steentijd periodiek opgetrokken werden.

IJsseldelta programma Vindplaats 9