Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
rietmoeras

Vogels profiteren van aanleg nieuw rietmoeras

Toevallig of niet: in juni 2014 luidde de Vogelbescherming de noodklok over de toekomst van de grote karekiet, en bijna tegelijk werd bekend dat Europa een LIFE+ subsidie geeft om in de IJsseldelta het leefgebied van onder andere deze zeldzame rietvogel te verbeteren. Voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is in 2014 al 8 hectare rietmoeras aangelegd en daar komt dankzij de subsidie nog zo’n 35 hectare bij.

“Vogels profiteren al volop van de aanleg van nieuwe rietmoeras langs het Drontermeer”, merkt Arjan Otten (projectleider/omgevingsmanager natuur): “Hoewel het project nog geen jaar geleden is uitgevoerd, zijn er al zo’n 25 verschillende vogelsoorten waargenomen, waaronder de grote zilverreiger, de rietgors, de watersnip, het witgatje, de bruine kiekendief, groenpootruiter, krakeend en de kleine plevier. Die laatste heeft zelfs al in het gebied gebroed en er haar jongen grootgebracht. Het wachten is op de belangrijkste ‘doelvogels’ vanuit het project: de grote karekiet en de roerdomp. Dat die nog niet zijn gespot is niet zo vreemd, want het zijn nogal kieskeurige vogels. Zo is de grote karekiet een uit de kluiten gewassen zangvogel met een lengte tot zo’n 20 centimeter. Om zijn nest te kunnen verankeren heeft hij wat ouder, stevig riet nodig.”

De IJsseldelta als hotspot
De IJsseldelta is een voor de hand liggende regio om het leefgebied voor de rietvogels een impuls te geven. Otten: “Het gebied is het belangrijkste bolwerk voor de grote karekiet in ons land. De LIFE+ subsidie hebben we samen met de Vereniging Natuurmonumenten aangevraagd. Natuurmonumenten gebruikt de subsidie om de kwaliteit van bestaande rietlanden in het Zwarte Meer te verbeteren. En binnen Ruimte voor de Rivier IJsseldelta leggen we nieuw rietmoeras aan. Het nieuwe leefgebied langs het Drontermeer voegen we toe aan het bestaande Europese netwerk van Natura 2000-gebieden. Dat is in deze tijd, waar natuur vaak onder druk staat, heel bijzonder.”

Het gebied trekt nu al veel bezoekers die het Ruimte voor de Rivierproject van nabij willen volgen, maar ook mensen die specifiek in de vogels en de natuur geïnteresseerd zijn. “Er zijn in vrij korte tijd al bezoekers geweest uit in totaal zo’n 17 landen.” Later dit jaar start de aanleg van de volgende 35 hectare van het rietmoeras. Uiteraard gaan Otten en zijn collega’s de ontwikkelingen goed volgen. Wie krijgt de grote karekiet of de roerdomp als eerste in de kijker?

IJsseldelta programma Vogels profiteren van aanleg nieuw rietmoeras