Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Voorbereiding bouwkundige vooropnamen van start

Vanuit de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is gestart met de uitvoering van bouwkundige vooropnamen van een aantal gebouwen in het projectgebied IJsseldelta-Zuid. De aannemer Isala Delta heeft de opdracht om hinder en overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te voorkomen. Daar hoort ook bij dat alles in het werk wordt gesteld om effecten van trillingen bij het heien, zettingen van grond en bronbemalingen te reduceren. Als, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch onverhoopt schade ontstaat, dan is bewijsmateriaal nodig. De bouwkundige vooropnamen van de huidige situatie (de zogenaamde nulmetingen) zijn daarbij behulpzaam.

Tijdens de vooropnamen worden in eerste instantie de gebouwen die in aanmerking komen visueel geïnspecteerd en daarvan wordt een rapport gemaakt. Daarna volgt in veel gevallen een afspraak om foto’s te maken.
De eigenaren van de betreffende gebouwen zijn inmiddels per brief geïnformeerd. In de komende weken worden afspraken gepland om de vooropnamen uit te voeren. Later in de tijd gaat ook de aannemer Isala Delta bouwkundige vooropnamen uitvoeren.

IJsseldelta programma Voorbereiding bouwkundige vooropnamen van start