Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Vooruitblik werkzaamheden Q1 en Q2

Het eerste halfjaar van 2023 staat in het teken van het in gebruik nemen van nieuwe wegen en vaarweg. Hiervoor vinden diverse werkzaamheden plaats en wijzigen de routes voor verkeer en scheepvaart. Ook worden er nieuwe bomen geplant voor de uiteindelijke landschapsinrichting.

 Planning ingebruikname nieuwe situatie

 • Weekendstremming van 10 t/m 13 maart voor het aansluiten van de wegen en gereed maken van de nieuwe brug
 • Stremming van de Vossemeerdijk (10 tot 18 maart)
 • Ingebruikname nieuwe brug voor wegverkeer (13 maart)
 • Ingebruikname nieuwe, beweegbare brug voor scheepvaart (1 april), en daarmee het einde van de hoogtebeperking voor scheepvaart
 • Weekendstremming wegverkeer N307 voor het realiseren van de definitieve situatie (in juli, exacte datum volgt)
 • Ingebruikname op- en afritten noordzijde N307 (aansluiting N306/Vossemeerdijk) (17 juli)

Aankomende werkzaamheden:

 • Bouw van de nieuwe duiker onder de N307 t.p.v. Schansdijk/Gemaal Kampen voor de waterafvoer naar het uitwateringskanaal. Uitvoering is gestart, waarbij de bestaande duiker afgebroken wordt. De noordzijde is op 10 maart gerealiseerd. De werkzaamheden van de zuidzijde zijn van 10 maart t/m medio mei
 • Sloop Roggebotcomplex (1 april t/m juli)
 • Sloop brug Buitendijksweg (verwachting Q2)
 • Aansluiting van de Vossemeer- op de Drontermeerdijk
  • De wegen; Tot 10 maart is de huidige situatie voor verkeer in gebruik. Tussen 10 en 18 maart is de verbinding tussen de N307 en Vossemeerdijk gestremd. Vanaf 18 maart ligt er een tijdelijke verbinding zodat verkeer weer doorgang houdt. De definitieve situatie, inclusief op- en afritten aan de noordzijde N307, wordt naar verwachting in juli in gebruik genomen
  • De dijken; Momenteel zijn de Vossemeer- en Drontermeerdijk al gereed en hoogwaterveilig voor de nieuwe watersituatie. Vanaf half maart worden de keringen nog verlegd en verder afgewerkt voor de eindsituatie. Dit loopt door t/m half oktober 2023

IJsseldelta programma Vooruitblik werkzaamheden Q1 en Q2