Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
rvdrij_mock-up_wandelrouteboekje_hr

Water-Wandeling: "Stadsmuur in de hoofdrol”

De stadsmuur van Kampen werd in de 14e en 15e eeuw aangelegd als verdedigingswerk. Die functie ging in de 18e eeuw verloren. Daarna zijn veel delen van de muur en karakteristieke bouwwerken gesloopt. In dezelfde eeuw trad de IJssel buiten haar oevers en ging alle bebouwing aan de IJsselkade verloren. Het toenmalige stadsbestuur besloot dat de stadsmuur als waterkering dienst moest gaan doen. Toen in 1986 de veiligheidsnormen werden aangescherpt, zijn sinds die tijd de IJsseldijken versterkt.

In 1995 bleek echter dat hoogwater toch een serieuze bedreiging vormde voor onder meer het inmiddels karakteristieke Kamper stadsfront. Het toonde aan dat versterking van de waterkering nodig was. In 2001 is daarom begonnen met de speciale stadswaterkering van Kampen die bij dreiging van hoogwater door vrijwilligers van de Waterbrigade wordt opgebouwd en de stad beschermt. Maar het werken aan waterveiligheid is nooit af. Intussen wordt er in de regio IJsseldelta en bij Kampen opnieuw gewerkt aan watersveiligheidsmaatregelen, die de regio Kampen-Zwolle in de toekomst moeten beschermen tegen hoogwater. Waaronder het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

In de stadswandeling “Stadsmuur in de hoofdrol” komen al deze aspecten samen. Met een gevarieerde wandeling door de stad kunnen wandelaars de plekken ontdekken, waar de voormalige stadsmuur en oude en nieuwe waterveiligheidsmaatregelen samen komen. De Stadswandeling begint bij het Stedelijk Museum aan de Oudestraat. In het Museum is ook een speciale afdeling ingericht met het thema „Kampen leeft met water”.

De stadswandeling is een initiatief van waterschap Drents Overijsselse Delta, het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en stadsgids Cor Adema. Bij voldoende belangstelling is hij graag uw gids, dit kunt u afstemmen bij het Stedelijk Museum. De stadswandeling kan aan de hand van een speciaal boekje ook individueel worden gelopen. Deze boekjes zijn gratis verkrijgbaar bij het Stedelijk Museum.

IJsseldelta programma Water-Wandeling: “Stadsmuur in de hoofdrol”