Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
tom-opent-verlegde-n306

Waterschap Zuiderzeeland start versterking Drontermeerdijk op verlegde N306

Omwonenden en betrokkenen van de Drontermeerdijk hadden donderdag 6 februari de primeur. Samen met Heemraad Tom Vereijken van Waterschap Zuiderzeeland reden zij als eersten over de tijdelijk aangelegde N306 onderaan de Drontermeerdijk. Waterschap Zuiderzeeland markeerde hiermee de start van de dijkversterkingswerkzaamheden. Sinds maandag 10 februari is de tijdelijk  weg open voor verkeer.

Heemraad Vereijken: “De N306 op de Drontermeerdijk is een belangrijke verbindingsweg voor verkeer tussen Kampen/Dronten en Elburg. Het afsluiten van de Drontermeerdijk, tijdens de werkzaamheden, zou voor veel mensen hinder veroorzaken. Om overlast te beperken is er onderaan de dijk een tijdelijke N306 aangelegd. Nadat de werkzaamheden in 2022 zijn afgerond halen we de tijdelijke N306 weer weg. De aannemer heeft de tijdelijke weg duurzaam aangelegd. Alle onderdelen kunnen hergebruikt worden. Tijdens de uitvoer van de dijkversterking zijn ook andere uitdagingen als waterveiligheid, belasting voor milieu, flora & fauna, verkeer en overlast voor omwonenden zo klein mogelijk gehouden. Door het gebruik van zand en klei uit de buurt, hergebruik van materialen en de inzet van schoon materieel minimaliseert Boskalis de CO2-uitstoot en andere impact op het milieu.”

Waterveiligheid heeft prioriteit tijdens het project

Heemraad Vereijken: “Waterschap Zuiderzeeland gaf vandaag het startsein voor het versterken van de Drontermeerdijk. Waterveiligheid heeft prioriteit en houden we constant onder de aandacht. Om te zorgen dat mensen in Flevoland kunnen blijven wonen, werken en recreëren houden we onze dijken sterk en solide. Zodat ze ons en de inwoners van Kampen en Zwolle nu en in de toekomst blijven beschermen tegen hoog water. Ook op dit moment staat het water hoog in de Nederlandse rivieren. Een aantal waterschappen is bezig met het treffen van maatregelen. Zo blijft aandacht voor goede waterveiligheid altijd actueel in ons land en in dit gebied. Daarom versterken we onder andere de Drontermeerdijk.

Aanleiding versterken Drontermeerdijk

De aanzet voor het versterken van de Drontermeerdijk voert terug naar 1995. In Nederland hadden we toen te maken met hoge waterstanden in de rivieren. Het gevolg was dat er duizenden mensen en dieren zijn geëvacueerd. Om dit in de toekomst te voorkomen en te zorgen dat we droge voeten houden is het landelijke programma Ruimte voor de Rivier uitgevoerd.Ook de waterstanden in de IJssel waren 25 jaar geleden erg hoog. Een van de onderdelen van Ruimte voor de Rivier is het Programma IJsseldelta. In de IJsseldelta is in de eerste fase het Reevediep aangelegd, zodat in de toekomst hoog water op de IJssel veilig afgevoerd kan worden naar het IJsselmeer. En wateroverlast voor de mensen en dieren in de regio Zwolle, Kampen en Flevoland voorkomen wordt.Met de opening van het Reevediep is deze fase inmiddels afgerond. Fase 2 is nu onder de naam IJsseldelta Programma deels opgestart. Onder het motto “Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid”, worden vier projecten uitgevoerd: Aanleggen van de Reevesluis, het versterken van de Drontemeerdijk, werkzaamheden aan de N307 Roggebot-Kampen en de Recreatieterreinen. Deze projecten hebben allemaal eigen doelstellingen, opdrachtgevers en een eigen planning. Omdat er tussen de projecten veel raakvlakken zijn, werken de projectorganisaties nauw samen. Het is de bedoeling dat het IJsseldelta Programma eind 2022 helemaal klaar is.

Twee projecten zijn nu in uitvoering

De aanleg van de Reevesluis door Rijkswaterstaat en het versterken van de Drontermeerdijk door Waterschap Zuiderzeeland worden nu aangepakt. Het aanpassen van de N307 door Provincie Flevoland en het verwijderen van de Roggebotsluis starten later dit jaar. Zie de website van het IJsseldelta Programma voor meer informatie.

 

 

IJsseldelta programma Waterschap Zuiderzeeland start versterking Drontermeerdijk op verlegde N306