Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
gevangen_waterspitsmuis

Waterspitsmuis in de Enk

Het overgrote deel van het werk in de Enk is eind vorig jaar gereed gemaakt. Tijdens de werkzaamheden hebben we zorgvuldig rekening gehouden met de aanwezige waterspitsmuizen en vissen door:

  1. De aanwezige rietvegetatie waarin gewerkt werd van te voren te maaien. Dit maaien vond plaatst met de maaibalk afgesteld op ongeveer 10 cm boven maaiveld om verwondingen bij of doden van muizen te voorkomen. De vegetatie is altijd gemaaid richting het water én van noord naar zuid. Dit om de dieren te laten vluchten naar het nieuwe leefgebied van de waterspitsmuis.
  2. De verbinding van de vaargeul met het water van de Enk is pas gemaakt, nadat het water aan beide kanten van een nog aanwezige dam op gelijk niveau was. Dit was nodig om te voorkomen dat het waterniveau in de Enk drastisch zou zakken en daarmee de bestaande natuurwaarden zou aantasten.
  3. Ook is er een nieuwe dam in de Enk gelegd (halverwege het water) om te voorkomen dat toekomstige werkzaamheden in het noordelijk deel – ter plaatse van de vaargeul – leiden tot vertroebeling van het water ten zuiden van deze dam in het nieuwe leefgebied van de waterspitsmuis. De waterspitsmuis zoekt onder water zijn voedsel en vertroebeling van het water in het kwetsbare voortplantingsseizoen (april – september) dient te worden voorkomen. Door middel van deze tijdelijke dam wordt tevens voorkomen dat waterschommelingen in de vaargeul dit leefgebied aantasten.
IJsseldelta programma Waterspitsmuis in de Enk