Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
weekkaart_wk_51_2017_t-m_wk_02_2108

Weekkaart 52 en 53

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei.

De ontgraving van de vaargeul Reevediep is gereed (2). In het Drontermeer zijn we gestart met de (nat)ontgraving van de vaargeul Reeve. Vrijkomend materiaal wordt verwerkt in de nieuwe dijken. Bij het Reevesluiscomplex (6) zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de bouw van de sluis. Deze werkzaamheden bestaan uit baggerwerkzaamheden, het maken van een werkplateau en de werkzaamheden aan de oeverbescherming. Het uitkijkpunt bij de Reevesluis is verplaatst en toegankelijk.

We zijn gestart met de binnendijkse waterhuishouding, deze werkzaamheden bestaan uit het (ver)graven van watergangen en aanbrengen van duikers. De bouw van gemaal koerskolk verloopt goed (9). De bouw van gemaal Zwartendijk loopt volgens planning (8).

Bij de Recreatieschutsluis (3) zijn de werkzaamheden aan het bedieningsgebouw gereed. De werkzaamheden aan de voorhaven en aan de zuidzijde, het ontgraven en aanbrengen van remmingwerk, worden ook opgestart.

Ten zuiden van de sluis bouwen wij het Inlaatwerk (7). De fundering is gereed, op dit moment bestaan de werkzaamheden uit het plaatsen van de liggers en storten van de (beton) dekken.

Bij de Nieuwendijkbrug werken wij aan de terreininrichting en de realisatie van de fietspaden rondom de Nieuwendijkbrug. Tevens worden de onderhoudspaden op de dijken, bestaande uit grasbetontegels, aangebracht.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd.

IJsseldelta programma Weekkaart 52 en 53