Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Drontermeerdijk versterkt

Weer 100 jaar droge voeten: Drontermeerdijk versterkt

Extreem weer en hoge waterstanden? Inwoners van Flevoland, Zwolle en Kampen kunnen ook de komende 100 jaar gewoon blijven rekenen op droge voeten. De versterking van de Drontermeerdijk is namelijk klaar. Heemraad Tom Vereijken van Waterschap Zuiderzeeland opende de dijk en de provinciale weg op donderdag 29 april. De weg is vrijdag 30 april in de loop van de middag (afhankelijk van het weer) open voor verkeer.

 Samenwerken aan een waterveilige en mooie IJsseldelta
Heemraad Tom Vereijken: ‘In Nederland hebben we regelmatig te maken met hoog water. Sterke en solide dijken zijn daarom cruciaal, ze zorgen er voor dat we in veiligheid kunnen leven. In 1993 en 1995 steeg het water in de IJsseldelta tot verontrustende hoogte. Mensen en dieren werden geëvacueerd. Dat willen we nooit meer mee maken. In het IJsseldelta Programma werkten we daarom samen met provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat aan sterke dijken. Zo zorgen we met elkaar voor droge voeten van inwoners van Flevoland, Kampen en Zwolle.’

Schoolvoorbeeld toekomstige dijkversterkingsprojecten
Door slim en planmatig samen te werken is de versterking van de Drontermeerdijk een half jaar eerder gereed dan gepland. En ruim binnen budget. ‘Een voorbeeld voor onze toekomstige dijkversterkingsprojecten zoals de IJsselmeerdijk’, aldus Vereijken. ‘Ook spraken we af de omgeving goed te betrekken en een bijdrage te leveren aan natuur en recreatie. Ik ben er trots op dat ook dat is gelukt. De aanleg van een tijdelijke N306 was een schot in de roos om overlast voor omwonenden en verkeer te voorkomen. Ook is een mountainbikepad aangepakt en uitgebreid en kwam er een extra fietsaansluiting bij de N307. Bij de Drontermeertunnel wordt gewekt aan een flora- en faunapassage. De dijk is zo dus eigenlijk een beetje van iedereen.’

Werkzaamheden duurzaam, circulair zonder overlast
Boskalis voerde de dijkversterking in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland uit. Het waterschap stelde daarbij als uitdagende randvoorwaarde dat de uitvoer van de dijkversterking duurzaam en circulair moest zijn. Met zo min mogelijk hinder voor de natuur, omwonenden en het verkeer. De weg is circulair, dat betekent dat bijna alle onderdelen weer worden gebruikt. Door het gebruik van zand en klei uit de buurt, hergebruik van materialen en de inzet van schoon materieel, minimaliseert Boskalis de CO2-uitstoot en andere impact op het milieu.

Onderdeel van het landelijke programma
Het IJsseldelta Programma is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging het waterschap in 2019 van start met de versterking van de Drontermeerdijk. Naast de dijkversterking door Waterschap Zuiderzeeland zijn ook de realisatie van de Reevesluis bij het Reevediep, het verwijderen van de Roggebotsluis bij Kampen, de komst van een hoge brug op die locatie en de reconstructie van de N307 onderdeel van het IJsseldelta Programma.

Afrondende werkzaamheden
Met het openstellen van de Drontermeerdijk op 29 april zijn de werkzaamheden nog niet helemaal afgerond. Een aantal puntjes moet nog op de i. De komende periode wordt de tijdelijke weg verwijderd, de Stobbenweg aangesloten en het ProRailterrein afgewerkt. Naar verwachting is het werk in januari 2022 helemaal klaar.

Terugkijken
u kunt de openingshandeling terugkijken. 

IJsseldelta programma Weer 100 jaar droge voeten: Drontermeerdijk versterkt