Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werk in Scherenwelle begonnen

Maandagmorgen is de uitvoering van de werkzaamheden in de uiterwaard Scherenwelle bij Wilsum begonnen. Wie over de dijk rijdt of fietst kan de kranen en ander materieel aan het werk zien. In verband met de veiligheid is de Scherenwelle niet toegankelijk voor het publiek. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden uiterlijk eind november klaar.

Maandag is begonnen met onder meer maaien, het aanleggen van werkwegen en het afvissen van sloten. In de komende periode wordt het inrichtingsplan gemaakt. Dit bestaat uit het graven van een nieuwe éénzijdig met de IJssel verbonden geul, het uitdiepen van de daarop aantakkende hank, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het afplaggen van het maaiveld voor de ontwikkeling van nieuw rietmoeras en zachthoutooibos en de aanleg van een extra zomerkade met een klepduiker, voor de waterhuishouding in het oostelijke deel van de Scherenwelle.

IJsseldelta programma Werk in Scherenwelle begonnen