Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werk in uitvoering: Bentinckswelle en Vreugderijkerwaard

De herinrichting van vijf uiterwaarden tussen Zwolle en Kampen is een onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In het kader van de ruimtelijke kwaliteitsopgave van het project worden de natuurwaarden in deze uiterwaarden versterkt. In twee uiterwaarden is het werk al in volle gang: de Bentinckswelle bij Zalk en de Vreugderijkerwaard bij Zwolle.

Bentinckswelle

Door Waterschap Vallei en Veluwe wordt op dit moment, in opdracht van Rijkswaterstaat, een nieuwe nevengeul aangelegd van ongeveer 1,5 kilometer lang. De geul kan vrij meestromen met de IJssel en biedt hiermee een goed opgroeigebied voor riviervissen, die houden van ondiep snelstromend water. De geul draagt echter niet alleen bij aan de visstand. Met het doorsteken van de zomerkade in het gebied zal de uiterwaard ook vaker onder water komen te staan. De laagst gelegen delen vernatten en hiermee ontstaat een goed voedselgebied voor steltlopers als grutto, kievit en scholekster. De nieuwe inrichting van Bentinckswelle draagt bij aan de doelstellingen van de programma’s Kaderrichtlijn Water en Ruimte voor de Rivier. De werkzaamheden zijn naar verwachting in oktober klaar.

Vreugderijkerwaard

In het noorden van de Vreugderijkerwaard bij Zwolle bevindt zich een bijna 10 hectare groot rietmoeras. Het gebied is langzaam opgeslibd en dichtgegroeid. Om te voorkomen dat het op lange termijn verder dichtgroeit met bomen en struiken, worden oude watergangen in het gebied weer open gemaakt (zie foto). De oevers van deze watergangen krijgen een talud dat verschilt in hoogte waarmee een optimaal broedgebied ontstaat voor het porseleinhoen bij verschillende waterstanden. Ook andere soorten profiteren van de ingreep. De werkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd door de eigenaar, de Vereniging Natuurmonumenten. De werkzaamheden worden in oktober afgerond.

IJsseldelta programma Werk in uitvoering: Bentinckswelle en Vreugderijkerwaard