Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Voorbereidende werkzaamheden: Grillige grond en dijken in paaltjes

De werkzaamheden van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta worden buiten steeds beter zichtbaar. Zo geldt er deze week een snelheidsbeperking op de Kamperstraatweg. Op verschillende plekken worden hier sonderings- en boorwerkzaamheden uitgevoerd om het draagvermogen van de grond in kaart te brengen.

“Grillige grond”, zeggen de mannen die met een speciale boorwagen de werkzaamheden uitvoeren. Met meetapparatuur wordt op elke stopplek minimaal 25 meter in de grond geprikt. Ook op de watergang “Reve” worden op een ponton sonderingswerkzaamheden uitgevoerd. En in de weilanden aan de Chamotweg staat een boorinstallatie, die stukjes klei, zand of veen naar boven haalt. Alle informatie is bedoeld om te bepalen hoe sterk de ondergrond moet worden gemaakt voor onder meer de aanleg van de dijken van het Reevediep. De dijken zijn inmiddels ook wat meer zichtbaar gemaakt in het gebied. Op de plek waar ze gebouwd worden, zijn in de afgelopen weken overal houten paaltjes neergezet.

IJsseldelta programma Voorbereidende werkzaamheden: Grillige grond en dijken in paaltjes