Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
n307-statenleden

Werkbezoek N307 Roggebot-Kampen Provinciale Staten Overijssel en Flevoland

Op woensdag 18 december 2019 brachten 17 vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Overijssel en Flevoland een gezamenlijk werkbezoek aan het  projectgebied van de N307 Roggebot-Kampen. Overijssel en Flevoland realiseren dit project samen. Provinciale Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van de beide provincies en controleren het dagelijks bestuur. De Statenleden lieten zich informeren over de betekenis van dit project en de laatste stand van zaken.

Het bezoek startte met een werklunch in kerstsfeer in restaurant At Sea aan het Drontermeer in de gemeente Dronten. Gedeputeerde Bert Boerman (van Overijssel) gaf in zijn welkomstwoord aan dat de realisatie van dit project van groot belang is voor de inwoners van de beide provincies voor de verbetering van de waterveiligheid, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio .

Vervolgens gaf het projectteam aan wat is ondernomen nadat begin 2019 het plan in hoofdlijnen werd vastgesteld: er is veel onderzoek gedaan en de ontwerpbesluiten zijn voorbereid. De bevoegde gezagen stellen deze besluiten – bestemmingsplannen,  projectplannen Waterwet en dergelijke vergunningen – komend jaar vast. Ook de aanbestedingsprocedure en de projectplanning zijn besproken.

Gedeputeerde Jan de Reus (van Flevoland) sloot de werklunch af. Hij prees de wijze waarop de beide provincies samenwerken en gaf aan er vertrouwen in te hebben dat dit unieke project de komende jaren succesvol zal worden uitgevoerd.

Daarna reden de leden van Provinciale Staten in een bus door het werkgebied. Eerst over de Drontermeerdijk, waar goed zichtbaar is de werkzaamheden aan de versterking van de dijk inmiddels zijn gestart. Daarna ging de rit langs het bouwterrein van de Reevesluis. Vervolgens verder naar de Roggebotsluis en via de Music Club Kampen naar de aansluiting van de N307 op de N50. De terugweg voerde langs de ontsluitingsweg Schansdijk waar zichtbaar was dat werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen in uitvoering zijn. Tot slot via de Roggebotsluis naar het parkeerterrein van de volkstuinvereniging Roggebot.

Tijdens de rit en op de diverse stopplaatsen werden de statenleden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Zij waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen aan de projectorganisatie. Zoals een van de leden van PS constateerde, was het goed om weer eens helemaal bijgepraat te worden en extra informatief en mooi om dat op zo’ n bijzondere locatie te doen.

IJsseldelta programma Werkbezoek N307 Roggebot-Kampen Provinciale Staten Overijssel en Flevoland