Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werkzaamheden aan de N307 tot en met 2025

Een van de doelen van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is het verbeteren van de bereikbaarheid van Kampen. Dat kan onder meer worden bereikt door het verbeteren van de doorstroming op de N307: de provinciale weg van Kampen naar Flevoland. Voor de aanpak van de N307 is een aparte projectorganisatie verantwoordelijk onder leiding van de provincies Flevoland en Overijssel De aanpassing heeft een nauwe relatie met de ontwikkelingen rond het Reevediep.

De aanleg van fase 1 van het Reevediep (start 2015) heeft geen invloed op de ontwerpen van de reconstructies van de N307. De provincies Overijssel en Flevoland hebben besloten om niet tot na 2020 met het verbeteren van de doorstroming op de N307 te wachten. Het beperken van files is nu al urgent. Provincie Overijssel zal daarom de aansluiting van de Flevoweg (N307) op de N50 bij Kampen nog dit jaar aanpassen.

De provincie Flevoland bereidt aan Flevolandse zijde een reconstructie van de N307 voor, direct bij de brug over de Roggebotsluis. Deze aanpassingen zijn meer ingrijpend dan de aansluiting op de N50 en kosten daarom meer tijd. De uitvoering van deze aanpassingen zal in 2018 starten. Hierbij verdwijnt in elk geval de nu aanwezige kleine rotonde, die een belangrijke oorzaak is van files na het openen en weer sluiten van de brug. Uiteraard wordt bij de uitwerking van de plannen rekening gehouden met de plannen voor het Reevediep fase 2. Ook wordt onderzocht hoe het recreatiegebied bij Roggebot wordt ontsloten.
Voor meer informatie over de aanpassing van de N307 zie www.overijssel.nl/N307.

IJsseldelta programma Werkzaamheden aan de N307 tot en met 2025