Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
vindplaats_2_overzicht_sporen_met_man

Werkzaamheden archeologische vindplaats van start

In de komende weken start een archeologische opgraving, ten oosten van de N50, in het projectgebied Reevediep. Uit vooronderzoek bestaat de verwachting dat hier, in de toekomstige vaargeul van het Reevediep, materiaal uit de Midden Steentijd (Mesolitische periode) aanwezig is. Rijkswaterstaat en provincie Overijssel willen zorgvuldig omgaan met het historisch erfgoed, dat hier mogelijk gevonden gaat worden.

De afgelopen periode zijn in het projectgebied Reevediep ruim 300 archeologische proefsleuven gegraven. Aan de hand daarvan is in kaart gebracht welke archeologische waarde deze plekken hebben. Er is een aantal sporen van Mesolitische vindplaatsen aangetroffen. Een aantal daarvan kunnen in de bodem worden behouden. En één van de vindplaatsen ligt direct ten westen van de Hanzelijn onder de noordelijke dijk van het Reevediep. Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft de Technische Universiteit onderzocht of deze vindplaats onder de nieuwe dijk behouden kan blijven. Dat is het geval.

Bouwkuip

De archeologische vindplaats, ten oosten van de N50 is ongeveer 1 hectare groot. De plek wordt in de komende periode “afgezet” met speciale damwanden. Zo ontstaat een soort van bouwkuip. Vervolgens wordt de bodem van dit gebied centimeter voor centimeter onderzocht. Het is een relatief grote vindplaats en dat maakt de vondst extra bijzonder. Tijdens het vooronderzoek werden al haardkuilen en vuurstenen aangetroffen.

7000 jaar voor Christus

De vindplaats lijkt een restant te zijn van een jachtkamp uit de Midden-Steentijd. Dat is tussen de 7000 en 5000 jaar voor Christus. In die periode leefde men van jacht en visvangst. En men verzamelde zaden en vruchten, die in de omgeving voorhanden waren. Gezien de plek moet het kamp gelegen hebben in het oerstroomdal van de IJssel. Ook toen al leefden de mensen op de grens van land en water.

Omdat de meeste vindplaatsen in het Reevediep in de grond bewaard kunnen blijven kan de omvang van de archeologische opgraving beperkt blijven. In het budget van Ruimte voor de Rivier is op voorhand rekening gehouden met archeologische vondsten.

IJsseldelta programma Werkzaamheden archeologische vindplaats van start