Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
1311_620_900_nieuwedijksebrug_view_04

Werkzaamheden brug Nieuwendijk

Isala Delta is overal in het projectgebied druk bezig met allerlei werkzaamheden. Zo ook voor de aanleg van de brug Nieuwendijk. De nog aan te leggen brug zal de nieuwe verbinding vormen tussen de Naaldeweg (kruising bij de Roskam) en de Zwartendijk (kruising Slaper).

In hoofdlijnen bestaat deze brug uit vier delen, te weten:

  • het fundament (paalfundatie)
  • de poeren/ het betonwerk boven op de fundatie
  • de pijlers
  • het brugdek

Deze onderdelen worden in de volgende periodes aangebracht:

Werkzaamheden Periode
het fundament (paalfundatie) week 24 t/m 30
de poeren / betonwerk boven op de paalfunctie week 26 t/m 48
de pijlers week 29 t/m begin 2017
het brugdek week 34 t/m medio 2017

Hinder

Met name het heien van de paalfundatie zal te horen zijn in de omgeving. Uit de vooronderzoeken is gebleken dat er geen specifieke maatregelen getroffen dienen te worden voor direct aanwonenden. Tijdens de uitvoering zal het bouwverkeer gebruik maken van de daartoe aangelegde bouwwegen en dus geen gebruik maken van de openbare wegen.

IJsseldelta programma Werkzaamheden brug Nieuwendijk