Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werkzaamheden Drontermeerdijk vastgelegd in videoverslag

Met het openen van de tijdelijk aangelegde N306 langs de Drontermeerdijk, gaf Waterschap Zuiderzeeland op 6 februari 2020 het officiële startsein voor het versterken van de dijk. Vanaf dat moment veranderde de aanblik van de Drontermeerdijk steeds meer. In het videoverslag zijn de uitvoerende werkzaamheden van afgelopen jaar in beeld gebracht. 

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

Over een lengte van 3 kilometer werd de dijk verhoogt naar ruim 5 meter. Bijna tweemaal zo hoog dan de dijk was. Om dit op een veilige manier te realiseren bracht aannemer Boskalis met zorg diverse lagen zand en klei aan, zodat de dijk steeds een stukje hoger werd. De onderkant van de dijk werd daar waar deze direct aan het water grenst bekleed met steen en ook werd de infrastructuur onder handen genomen. Zo komt er een nieuwe aansluiting van de Stobbenweg, is de Waningeweg opgeknapt en werd er een nieuw fietspad aangelegd, Tijdens de uitvoering van de dijkversterking is er continu rekening gehouden met diverse uitdagingen zoals de waterveiligheid, de belasting voor het milieu, de flora en fauna, het verkeer en de reductie van eventuele overlast voor omwonenden.

Waarom de Drontermeerdijk versterken?

Het water in de Nederlandse rivieren zoals de IJssel, kan flink stijgen. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Kampen en Dronten droge voeten houden worden er voorafgaand, maar ook tijdens hoge waterstanden regelmatig maatregelen getroffen. De Drontermeerdijk wordt versterkt en opgehoogd zodat het hoogwater van de IJssel in 2022 sneller en veiliger kan worden afgevoerd naar het IJsselmeer.

IJsseldelta programma Werkzaamheden Drontermeerdijk vastgelegd in videoverslag