Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werkzaamheden fundering nieuwe brug afgerond

Na enkele maanden aan voorbereiding is Combinatie Roggebot in oktober vorig jaar begonnen aan de bouw van de nieuwe brug, onderdeel van het project N307 Roggebot-Kampen.  Daarvoor zijn bijna 400 palen aangebracht, waaronder ook palen rondom de Roggebotsluis en de Drontermeerdijk. Deze palen zijn het fundament voor de bouw van de nieuwe brug van de N307.

Aanbrengen fundering brug

Het maken van de fundering voor de brug gaat voor de omgeving niet onopgemerkt voorbij. Inmiddels is er weinig meer te zien van alle werkzaamheden omdat de fundering voornamelijk onder de grond ligt. Toch is dit deel van de brug van essentieel belang. De fundering dient namelijk als basis voor de steun en stabiliteit van de brug.

De fundering van de nieuwe brug bestaat in totaal uit bijna 400 palen met een lengte variërend van 16 tot meer dan 22 meter, onderverdeeld in betonnen heipalen en stalen boorpalen. Het verschil? Betonnen heipalen worden als een spijker de grond ingeslagen. Stalen boorpalen worden als een schroef de grond in gedraaid waardoor er minder trillingen ontstaan. Omdat er in het huidige sluisgebouw gevoelige apparatuur staat, heeft de Combinatie rond deze locatie boorpalen aangebracht. Dit zodat de apparatuur van de sluisbediening niet verstoord zou worden.

Samenwerking waterschappen en Rijkswaterstaat 

De heiwerkzaamheden zijn veilig en in goede samenwerking met waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta verlopen, drie beheerders van waterkeringen (dijken) die gezamenlijk zorgen voor de hoogwaterveiligheid in het gebied. Doordat een deel van de palen vlakbij de dijk van het Waterschap Zuiderzeeland (provincie Flevoland) aangebracht moest worden is hier nauw contact mee geweest. Om tijdens de heiwerkzaamheden de waterveiligheid in het gebied te waarborgen, is een monitoringssysteem aangebracht. Zo zouden eventuele verschuivingen in de dijk direct waarneembaar zijn en kan direct actie ondernomen worden. Door de nauwe samenwerking en beheerste uitvoering is alles goed verlopen.

Vervolgwerkzaamheden

Ook aankomende periode werkt de combinatie verder aan het project N307 Roggebot – Kampen waaronder de nieuwe brug. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u hier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJsseldelta programma Werkzaamheden fundering nieuwe brug afgerond