Email icoon
Facebook logo

Werkzaamheden N307 Roggebot-Kampen

Het inrichten van bouwterreinen, het verzorgen van ecologische voorzieningen voor verschillende diersoorten, maaiwerkzaamheden, het aanvoeren van zand, baggeren in het Drontermeer en het verwijderen van bomen en struiken: opdrachtnemer combinatie Roggebot is buiten gestart met diverse voorbereidende werkzaamheden. Voor omwonenden, recreanten en weggebruikers wordt hiermee de uitvoering van de plannen zichtbaar rondom de bouw van de nieuwe brug bij Roggebot en de opwaardering van de N307. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om hinder te voorkomen, zijn de werkzaamheden zichtbaar en merkbaar in de omgeving voor omwonenden, weggebruikers en recreanten. Het verkeer op de N307 kan echter gewoon door blijven rijden.Op de onderstaande afbeelding staan de verschillende werkzaamheden aangegeven met bijbehorende toelichting.

Update 12 april:

Als voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe brug en het realiseren van twee tijdelijke loslocaties, worden op vier locaties stalen damwanden aangebracht. Deze werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Op de afbeelding zijn de locaties weergegeven.

Uitvoeringsperiode

In periode van 12 april t/m 4 juni worden op de vier locaties damwanden in de grond getrild. Het intrillen van de damwanden brengt geluid- en trillinghinder met zich mee.

Uitvoeringsweek Locatie
Week 15 – 12 april

Vanaf 14 april

Locatie 1 en 4
Week 16 – 19 april

Gehele week

locatie 2 en 4
Week 17 – 26 april

Gehele week

Locatie 2
Week 18 – 3

Gehele week

Locatie 2 en 3
Week 19 – 10 mei
Week 20 – 17 mei
Week 21 – 24 mei
Week 22 – 31 mei

Afbeeldingen