Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
werkzaamheden_nieuwe_dijk

Werkzaamheden nieuwe dijk

Eind 2016 is een klein deel van de nieuwe dijk van het Reevediep, ter hoogte van de Noordwendigedijk, afgeschoven. Door het afschuiven werkt de verticale drainage niet meer, waardoor dit deel van de nieuwe dijk onvoldoende inklinkt en niet voldoet aan de gestelde eisen.
 Om in 2018 een functionele dijk op te leveren, legt Isala Delta dit deel van de dijk opnieuw aan.

Het betreft een stuk van circa 70 meter. De exacte locatie staat op bijgevoegd kaartje. 
De werkzaamheden bestaan uit:

  • afgraven dijk tot maaiveld
  • aanbrengen zandlaag van circa 1,5 meter
  • uitvoering sonderingen om opbouw ondergrond opnieuw in kaart te brengen
  • aanbrengen verticale drainage
  • aanbrengen nieuwe dijk

Tijdens de werkzaamheden monitort Isala Delta de impact op de omgeving door de zetting en de waterspanning in kaart te brengen. 
Eerder is afgesproken dat de dijken uiterlijk op 31 oktober 2018 gereed zijn. Ook met het opnieuw aanbrengen van dit dijkvak blijft Isala Delta binnen deze gestelde termijn.
 Starten van de werkzaamheden is half februari/begin maart gepland. De werkzaamheden kunnen vanaf het werkterrein worden verricht. Het nieuwe dijklichaam zal rond de bouwvak aansluiten op de andere dijkvakken. De definitieve afwerking van dit deel vindt naar verwachting plaats in de zomer van 2018.

IJsseldelta programma Werkzaamheden nieuwe dijk