Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
rvdrij_kaartje-faserinswerkzaamheden_kamperstraatweg_a4_2018

Werkzaamheden omlegging Kamperstraatweg van start

Aannemerscombinatie Isala Delta werkt in de komende periode aan de omlegging van de Kamperstraatweg. Een deel van deze weg komt namelijk over de recreatieschutsluis en de inlaat van het Reevediep te liggen. De werkzaamheden vinden in drie etappes plaats, allen in de periode tussen 5 februari en half april 2018. Gebruikers van de Kamperstraatweg kunnen hinder ondervinden op het gedeelte tussen de rotonde “het Onderdijks’ en de kruising bij de Zande. Fietsverkeer kan de gehele periode veilig gebruik blijven maken van de route.

Reconstructie huidige Kamperstraatweg (fase 1)

Deze werkzaamheden starten op maandag 5 februari om 6.00 uur tot en met 23 februari en bestaan uit:
• Het doortrekken van het fietspad bovenop de IJsseldijk, door het aanbrengen van een betonpad;
• Verbreding van de Kamperstraatweg tussen rotonde “het Onderdijks” en de aansluiting bij de recreatieschutsluis;
• Het aanpassen van de kruising Chalmotweg en Kamperstraatweg;
• Reconstructie van de nieuwe kruising bij de Zande.

Tijdens deze periode geldt op de Kamperstraatweg een halve rijbaanafzetting, waarbij een verkeerslichtinstallatie wordt ingezet.

Voor de reconstructie van de kruising Chalmotweg-Kamperstraatweg wordt de kruising afgesloten voor afslaand verkeer. Doorgaand verkeer op de Kamperstraatweg is dan wel mogelijk, bestemmingsverkeer naar de Chalmotweg wordt tijdelijk met borden omgeleid.

Aanleg asfalt “nieuwe” Kamperstraatweg (fase 2)

In de periode 26 februari tot en met 31 maart 2018 wordt de nieuwe Kamperstraatweg gerealiseerd. Dit is het gedeelte over de recreatieschutsluis richting het zuiden over de inlaat, tot aan de aansluiting op de bestaande Kamperstraatweg. Het verkeer op de Kamperstraatweg ondervindt hiervan geen directe hinder, maar de werkzaamheden zijn wel zichtbaar. Tijdens de werkzaamheden in fase 2 zijn er twee bouwinritten voor het bouwverkeer van de Kamperstraatweg naar het projectterrein. Naast een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, wordt ook een apart fietspad aangelegd.

Complete afsluiting Kamperstraatweg (fase 3)

Om de “oude” Kamperstraatweg en het nieuwe gedeelte op elkaar aan te sluiten, volgt begin april een complete afsluiting van de Kamperstraatweg. Er is dan een omleidingsroute van kracht. Omwonenden en gebruikers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Actuele informatie over de werkzaamheden kan ook worden gevonden op deze website en via facebook.com/RuimtevoordeRivierIJsseldelta.

IJsseldelta programma Werkzaamheden omlegging Kamperstraatweg van start