Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Drontermeerdijk

Werkzaamheden ophogen Drontermeerdijk boven Drontermeertunnel gemonitord

De Drontermeerdijk kruist de Hanzelijn bij de Drontermeertunnel. De dijk wordt boven de spoortunnel in fasen opgehoogd met zand en klei. Door het gewicht van het aangebrachte materiaal kunnen er verdeeld over de tunnel, enkele millimeters zetting ontstaan. De verwachte zetting blijft binnen de berekende veiligheidsmarges.

Werkzaamheden boven Drontermeertunnel constant gemonitord

Tijdens het verhogen van de Drontermeerdijk boven de tunnel is er constant oog voor de veiligheid. In de tunnel  is daarom een automatisch monitoringssyteem geplaatst. Dit systeem registreert iedere mogelijke verplaatsing van de tunnelelementen. Indien nodig kan dan meteen gereageerd worden. Door deze monitoring is er geen overlast voor het treinverkeer te verwachten.

Laag voor laag aangebracht

Het ophoogmateriaal wordt in 12 lagen van 25 centimeter aangebracht zodat de zettingen zo minimaal en beheerst mogelijk plaatsvinden. Op 11 juni 2020 waren al 3 lagen zand van 25 centimeter aangebracht. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de zetting binnen de berekende verwachting en marges blijft. Na het ophogen wordt de dijk afgewerkt en de nieuwe N306 aangelegd.

Afbeelding van monitoringssysteem in Drontermeertunnel.

monitoringssysteem in Drontermeertunnel

IJsseldelta programma Werkzaamheden ophogen Drontermeerdijk boven Drontermeertunnel gemonitord