Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werkzaamheden rietmoeras IJsseldelta-Zuid nu echt van start

KAMPEN – Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouder Gerrit-Jan Veldhoen van de gemeente Kampen hebben vanmorgen het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de eerste acht hectare rietmoeras in het projectgebied IJsseldelta-Zuid. Het rietmoeras is bedoeld als leefgebied voor zeldzame vogelsoorten. Dit is het eerste deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta dat in uitvoering gaat.

Ter hoogte van de Buitendijksweg bij Kampen, ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn, is aannemersbedrijf Oosterhuis BV uit Nijeveen deze week begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van de eerste acht hectare rietmoeras. Later, bij de bouw van het Reevediep, wordt nog eens 34 hectare gerealiseerd. De werkzaamheden moeten eind april klaar zijn.

Roerdomp
Het rietmoeras is vooral bedoeld als leefgebied voor de voor de zeldzame vogelsoorten Roerdomp en Grote Karekiet. Ook de Waterspitsmuis, de Bittervoorn en de Grote en Kleine Modderkruiper voelen zich er thuis.
Deze nieuwe natuur is onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het is een toevoeging aan het Europese netwerk van Natura 2000. De aanleg van de eerste acht hectare gaat nu al van start om ervoor te zorgen dat het riet tot voldoende wasdom is gekomen, voordat voor het Reevediep de doorsteek wordt gemaakt naar het Drontermeer. Bij het maken van die doorsteek gaan natuurwaarden verloren. Door nu alvast acht hectare rietmoeras aan te leggen houden de bijzondere volgelsoorten voldoende leefgebied.

Start rond jaarwisseling
De aanleg van het rietmoeras is het eerste uitvoeringsproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. “Ik ben blij dat we na jaren van plannen maken, nu in uitvoering gaan”, zegt gedeputeerde Rietkerk. “Na de komende jaarwisseling wordt de uitvoering van het totale plan opgepakt, waarbij de verdieping van de IJssel wordt uitgevoerd, tegelijkertijd met de bouw van het Reevediep. De aanbesteding voor deze werkzaamheden is inmiddels in volle gang.”

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de bouw van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving versterkt. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin-  en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. Tegelijkertijd wordt een agrarische structuurversterking uitgevoerd met o.a. vrijwillige kavelruil.  Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 35 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt.

IJsseldelta programma Werkzaamheden rietmoeras IJsseldelta-Zuid nu echt van start