Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Werkzaamheden Rietmoeras in januari van start

Begin januari start aannemersbedrijf Oosterhuis uit Nijeveen met de werkzaamheden voor de aanleg van het eerste deel van het rietmoeras, ter hoogte van de Buitendijksweg in Kampen. Dit is het eerste deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta dat in uitvoering gaat. Dinsdagavond 17 december werden de buurtbewoners geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vanaf begin januari tot en met april wordt het eerste deel van het rietmoeras aangelegd ter hoogte van de Buitendijksweg, dichtbij de tunnel van de Hanzelijn. Het gaat in eerste instantie om acht hectare. Later bij de aanleg van het Reevediep, wordt nog eens zo’n 34 hectare gerealiseerd. Het rietmoeras is vooral bedoeld als leefgebied voor de zeldzame vogelsoorten de Roerdomp en de Grote Karekiet. Deze nieuwe natuur maakt deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur en het is een toevoeging aan het landelijke netwerk van Natura 2000.

De aanleg van de eerste acht hectare gaat nu al van start om ervoor te zorgen dat het riet al tot voldoende wasdom is gekomen, voordat ten behoeve van het Reevediep de doorsteek wordt gemaakt naar het Drontermeer. Bij de realisatie van die doorsteek gaan natuurwaarden verloren. Door nu alvast acht hectare nieuw rietmoeras aan te leggen houden de eerder genoemde vogelsoorten voldoende leefgebied.

De werkzaamheden voor de eerste acht hectare zijn gegund aan aannemersbedrijf Oosterhuis uit Nijeveen. Zij beginnen in januari. Dinsdagavond 17 december werden de omwonenden geïnformeerd. Door de aanwezigen werden onder meer zorgen benoemd op het gebied van verkeersbewegingen en de veiligheid voor schoolgaande kinderen. Duidelijk is dat in de eerste week van de werkzaamheden veel materieel moet worden aangevoerd. En eind april, na de oplevering moet dit materiaal weer worden afgevoerd. Verder vindt er tussentijds nog een week intensiever transport plaats voor de aanvoer van rietplanten. Al deze aan- en afvoer rijdt over de bestaande wegen in het gebied. Alle zandtransporten tussen het aanleggebied en het gronddepot vinden uitsluitend plaats op een speciaal aangelegde weg van rijplaten en niet over de openbare wegen.

Omwonenden worden de komende periode via een huis-aan-huis-brief tussentijds geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in dit deelproject.

IJsseldelta programma Werkzaamheden Rietmoeras in januari van start