Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs301192

Werkzaamheden Scherenwelle klaar

De werkzaamheden in de uiterwaard Scherenwelle bij Wilsum zijn klaar. Maandag vond de oplevering plaats door Isala Delta en tegelijkertijd de overdracht aan Staatsbosbeheer, die het beheer heeft over het natuurgebied. Tijdens het werk bleek dat de Scherenwelle nog meer natuurschatten heeft, dan vooraf gedacht.

Scherenwelle is een natuurgebied dat bij liefhebbers al jaren bekend staat als uiterwaard waar kievitsbloemen weelderig groeien, ooievaars en sterns broeden en de kwartelkoning zich af en toe laat zien. Tijdens de werkzaamheden, bedoeld om de natuurwaarden van de Scherenwelle te versterken, zijn door ecologen meer natuurschatten ontdekt.

Bever, otter, modderkruipers en kievitsbloemen

Zo is er een beverburcht aangetroffen langs de oevers van de IJssel. Het gaat waarschijnlijk om een kraamburcht, die niet alleen door de bever wordt gebruikt maar ook als slaapplek door een otter. Op camerabeelden zijn zowel een jonge bever als een otter vastgelegd. Om de burcht te behouden is hier geen riet en ruigte afgeplagd. In een verlande hank, die uitgediept en verbonden zou worden met de IJssel, is een kernpopulatie van de grote modderkruiper aangetroffen. Deze vondst was zo bijzonder, dat de uitvoeringsplannen zijn aangepast om de populatie te handhaven. De hank is in zijn huidige vorm behouden, niet verbonden met de IJssel en alleen voorzien van een natuurvriendelijke oever. Naast deze werkzaamheden is er rietmoeras afgeplagd en zijn bomen en struiken verwijderd. Het jonge riet wat hier weer zal opkomen biedt kansen voor het porseleinhoen en de met het plaggen ontstane drassige plekken bieden weer kansen als kraamkamer voor de grote modderkruiper.

In het gebied komt ook een voor Nederland bijzondere populatie kievitsbloemen voor. Met de pachters zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van de grond, waardoor de kievitsbloemen zich naar verwachting over een groter gebied zullen uitbreiden.

Wandelweekend 2017

Kortom: wie goed kijkt en luistert, merkt dat Scherenwelle een natuurgebied vol verrassingen is. In het voorjaar van 2017 wordt door Ruimte voor de Rivier IJsseldelta samen met Staatsbosbeheer een wandelweekend georganiseerd, waarbij het publiek onder leiding van gidsen de vijf prachtige, heringerichte uiterwaarden zelf kan ontdekken.

IJsseldelta programma Werkzaamheden Scherenwelle klaar