Werkzaamheden Spuisluis

Isala Delta gaat starten met de bouw van de spuisluis. De spuisluis wordt gebouwd ten oosten van de schutsluis, op de plek waar nu de tijdelijke vaarweg ligt.

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt er een torenkraan op het middeneiland geplaatst (zie afbeelding), waarmee het benodigde materiaal vanaf het bouwterrein over de schutsluis kan worden gehesen. De aannemer werkt met passeervensters voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden aan de spuisluis.

Scheepvaartverkeer door schutsluis
In spuiseizoen van 28 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt het scheepvaartverkeer inclusief de recreatievaart door de nieuwe schutsluis geleidt. Deze schutsluis is 10,5 meter breed. In het spuiseizoen staan de deuren van de schutsluis openen en mag passeren alleen na aanmelding.

Aanmelden passeervenster
Minimaal 4 uur van te voren moet beroeps-en recreatievaart zich aanmelden voor passage tijdens één van de passeervensters. Dit kan alleen telefonisch via de Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ) van Rijkswaterstaat 088-7974573. Lees hier meer over de passeervensters en het aanmelden.

Veilige doorvaart
We werken met passeervenster voor de veiligheid van scheepvaart en bouwpersoneel tijdens de werkzaamheden aan de spuisluis. Tijdens de werkzaamheden staan de seinen standaard op dubbel rood en mag de scheepvaart niet passeren. Voor een veilige doorvaart werken we met passeervensters. De scheepvaart kan tijdens de passeervensters (na aanmelding) op aangeven van de sluisbedienaar de schutsluis passeren. Bij een scheepspassage tijdens een passeervenster is de sluisbedienaar aanwezig en bedient de seinen lokaal op het beneden- en boven hoofd.

Tijdens de passeervensters kunnen en mogen de schepen elkaar niet kruisen. Uiteraard zijn er tijdens de passeervensters geen hijswerkzaamheden over de schutsluis.

Doorvaarhoogte
Er geldt voor de gehele periode een doorvaarhoogtebeperking van 25 meter. Op dinsdag en donderdag is er een doorvaarhoogtebeperking van maximaal 20 meter. Dit zijn de betonstortdagen. Er staat dan een betonpomp op het bouwterrein met een arm over de schutsluis naar de spuisluis. Hier moeten vaartuigen onderdoor varen.

Bouwterrein verboden toegang
Het is verboden om vanuit de schutsluis de kade en het sluisterrein te betreden. Dit is een bouwterrein. Dit wordt ook op de borden aangegeven.