Email icoon
Facebook logo
tekening_situatie_reevesluis

Werkzaamheden spuisuis en doorvaart schutsluis

Om de werkzaamheden tijdens de bouw van de Reevesluis veilig uit te voeren, nemen wij een aantal maatregelen.

Werkzaamheden spuisluis
De spuisluis wordt gebouwd ten oosten van de schutsluis, Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is een torenkraan op het middeneiland geplaatst, waarmee het benodigde materiaal vanaf de westzijde van het bouwterrein over de schutsluis wordt gehesen.

Bouwterrein verboden toegang

Het is verboden om tijdens deze periode vanaf het water de kade en het sluisterrein te betreden. Dit is een bouwterrein. Dit wordt ook op de borden aangegeven.

Scheepvaartverkeer door schutsluis
Tijdens het vaar-recreatieseizoen vanaf 1 april 2020 wordt het scheepvaartverkeer inclusief de recreatievaart door de nieuwe schutsluis geleid. Deze schutsluis is 10,5 meter breed. De vaarroute door de schutsluis is de definitieve vaarroute voor al het vaarwegverkeer. In verband met de werkzaamheden blijven er in de komende periode beperkte passeervensters.

Passeervenster
De passeervensters vanaf 1 april 2020 tot 31 oktober 2020 kunt u inzien via de volgende link: https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/geo/detail/LOCK/24889550

Veilige doorvaart
We werken met passeervensters voor de veiligheid van scheepvaart en bouwpersoneel tijdens de werkzaamheden aan de spuisluis. Wanneer er hijswerkzaamheden over de schutsluis plaatsvinden kan de scheepvaart niet passeren. Tijdens de passeervensters vinden er geen hijswerkzaamheden over de kolk plaats.

Doorvaarhoogte
Er geldt voor de gehele periode een doorvaarhoogtebeperking van 25 meter.
Op dinsdag en donderdag is er een doorvaarhoogtebeperking van maximaal 20 meter.
Dit zijn de betonstortdagen. Er staat dan een betonpomp langs de kolk met een arm over de schutsluis naar de bouwlocatie van de spuisluis. Hier kunnen vaartuigen onderdoor varen.