Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
vrachtwagen op Drontermeerdijk

Werkzaamheden steeds meer zichtbaar

Sinds de starthandeling van de versterking Drontermeerdijk op 6 februari jongstleden is er rondom de Drontermeerdijk al veel zichtbaar werk verzet door de aannemer.

Hier een overzicht van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn:

  • Half februari is gestart met het lossen van zand bij de zuidelijke loswal.
  • De aannemer lost, vervoert, verwerkt en verdicht ca. 4500 m3 zand per dag.
  • Alle bomen en bosschages aan de buitenzijde van de dijk zijn gekapt en verwijderd.
  • De verschillende paden naar De Reevesluis, de haven Meerkoet, de ambtenarenhaven en het bedieningsbebouw van de Drontermeertunnel zijn aangelegd.
  • Het asfalt en de klinkers van de oude Drontermeerdijk zijn weggehaald. De klinkers en een deel van het asfalt wordt hergebruikt.

IJsseldelta programma Werkzaamheden steeds meer zichtbaar