Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht
verwijderen_grasmat_tbv_ontwikkelng_hardhoutooibos

Werkzaamheden Zalkerbosch

De werkzaamheden in het Zalkerbosch vorderen gestaag. Voor de uitbreiding van (hardhoutooi)bos wordt een deel van de grasmat verwijderd.

Op deze kale bodem kunnen zaden van bomen ontkiemen om vervolgens weer bos te laten ontwikkelen. Een ander deel van de voedselrijke bovengrond (grasmat inclusief donkere grond eronder) wordt afgegraven om de kale zandige bodem (oude rivierduinen) weer op maaiveldniveau te krijgen. Op deze kale bodem kunnen zaden van bloemen en grassen ontkiemen die kenmerkend zijn voor deze zandige rivierduinen, dit zijn zogenoemde stroomdalgraslanden. Als laatste worden enkele gronden rondom de watergang verlaagd (ongeveer 30 cm) om een nattere situatie te maken, wat ideaal foerageergebied is voor vogelsoorten als kievit, wulp, grutto en scholekster. De bestaande watergangen worden gehandhaafd, omdat tijdens de werkzaamheden de grote modderkruiper (een zeldzame vissoort) is aangetroffen in deze watergangen.

IJsseldelta programma Werkzaamheden Zalkerbosch