Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Wijziging waterhuishouding

Medio oktober nemen de omliggende dijken en de Reevesluis de waterkeringsfunctie van het Roggebotcomplex over. U merkt daar nog niet zoveel van, want de sluis, de spuivoorziening en de huidige N307 over de Roggebotdam zijn tot medio maart 2023 nog gewoon in gebruik. Wel wordt vanaf medio oktober het waterpeil op het noordelijke deel van het Drontermeer en Reevediep gelijk aan het waterpeil op het IJsselmeer.

Deze wijziging is nodig zodat Combinatie Roggebot vanaf medio oktober kan starten met de voorbereidende werkzaamheden voor het verwijderen van de Roggebotdam en vervolgens, begin april 2023, het verwijderen van de Roggebotsluis.

Wat betekent dit voor u?
Normaal gesproken informeert Rijkswaterstaat (RWS) de gebruikers van het gebied over de waterstandverwachting via de online waterberichtgevingen. Dit gebeurt op basis van computermodellen. De tijdelijke situatie tussen medio oktober 2022 en begin april 2023 kan niet worden gesimuleerd met deze modellen. Dit betekent dat RWS in deze periode geen waterstandverwachting kan afgegeven. Wel kunt u zelf via waterberichtgevingen de actuele waterstand in de gaten houden. Vanaf begin april 2023 zal RWS het afgeven van de waterstandverwachtingen weer hervatten.

Heeft u hier vragen over neem dan contact op met Rijkswaterstaat via het online contactformulier of via telefoonnummer 0800-8002.

IJsseldelta programma Wijziging waterhuishouding