Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
_mg_3802

Zalkerbosch

In uiterwaard Zalkerbosch bij Zalk wordt als onderdeel van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 30 hectare nieuwe riviernatuur gemaakt. De plagwerkzaamheden in Zalkerbosch worden deze week afgerond.

Bij deze werkzaamheden is de toplaag van de bodem verwijderd om optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van hardhoutooibos, stroomdalgrasland en plas-dras-gebieden. Alle drie typische natuurgebieden die thuishoren in de IJsseldelta. De grond die vrijkwam bij het plaggen is afgevoerd via de tijdelijke loswal naar het Reevediep waar het verder wordt verwerkt.

Eind maart/begin april worden nog rasters en hekwerken in het gebied geplaatst. Daarna kan de natuur zijn gang gaan en kan iedereen het gebied via de bestaande wandelpaden bezoeken. De gemeente Kampen is voornemens het wandelpad nog uit te breiden. Als hier meer over bekend is wordt u hierover geïnformeerd. Eerder zijn al vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in de uiterwaard Bentinckswelle (30 ha) en Vreugderijkerwaard (10 ha); uiterwaard Scherenwelle (30 ha) bij Wilsum volgt later dit jaar.

IJsseldelta programma Zalkerbosch