Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
baggerboot

Zomerbedverlaging van start

Met inzet van de schepen De Seine en De Olst is aannemerscombinatie Isala Delta deze week begonnen met uitvoering van de Zomerbedverlaging. Over een lengte van 7,5 kilometer, tussen de Molenbrug en de Eilandbrug, wordt het zomerbed van de IJssel met gemiddeld 2 meter uitgediept. Uiterlijk oktober 2016 moet zo’n twee miljoen kuub zand uit de IJssel zijn gebaggerd. Daarmee wordt de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle vergroot.

Het zand uit de IJssel wordt tijdelijk opgeslagen in een zandput in de Onderdijkse Waard. Binnen enkele weken wordt het van daaruit met een pijpleiding getransporteerd naar het projectgebied Reevediep. Dan begint het opspuiten van de noordelijke dijk van het Reevediep.

De zomerbedverlaging is één van de rivierverruimende maatregelen van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De tweede maatregel is de aanleg van het Reevediep. Dit is de hoogwatergeul, die ten zuiden van Kampen komt. Beide maatregelen samen zorgen ervoor dat bij hoogwater Kampen en omgeving droge voeten houdt.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Met zo’n dertig projecten in het rivierengebied wordt gewerkt aan de veiligheid van 4 miljoen Nederlanders.

Actuele informatie over het project is ook te vinden op deze website en op Facebook en Twitter.

IJsseldelta programma Zomerbedverlaging van start