Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Zorgvuldigheid bij uitvoering werkzaamheden

Op verschillende plekken in voornamelijk het projectgebied Reevediep zijn de voorbereidende werkzaamheden volop zichtbaar. “In nauwe samenwerking met Isala Delta bekijken we elke week heel zorgvuldig wat er wel en niet kan worden uitgevoerd. Het gaat daarbij uitsluitend om omkeerbare werkzaamheden, ook in het licht van de uitspraak van de Raad van State”, zegt projectmanager Jacco Zwemer. “Van verschillende natuurorganisaties krijgen we complimenten over de manier waarop we de werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren.”

Elke week wordt zorgvuldig afgewogen welke voorbereidende werkzaamheden wel en niet opgepakt kunnen worden. “We houden ons daarbij aan alle regels. Dus alleen omkeerbare werkzaamheden. De uitspraak van Raad van State is daarbij leidend. In februari hebben we al besloten om niet-omkeerbare werkzaamheden naar achteren te schuiven, zoals het slopen van panden en het kappen van bomen”, aldus Jacco Zwemer. “Daarnaast houden we ons uiteraard ook aan alle regels op het gebied van natuur. Onze eigen ecoloog en die van Isala Delta zitten hier bovenop. Zo worden alle werklocaties steeds gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld broedvogels en andere beschermde soorten. Sommige soorten zijn tijdelijk verplaatst. En eerder al hebben we drie boeren buiten het projectgebied bereid gevonden om hun land extra geschikt te maken voor weidevogels. De uitvoerders en kraanmachinisten krijgen instructie van de ecoloog wat wel en niet kan. En er wordt toezicht gehouden. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om broedvogels uit het gebied te weren, zoals de plaatsing van paaltjes met rood-wit-lint. Maar als ze zich ondanks de voorzorgsmaatregelen toch vestigen en broeden, dan werken we om de nesten heen.”

Archeologisch onderzoek

Een deel van de graafmachines is bezig met archeologisch onderzoek. “We brengen zorgvuldig in kaart of er in het gebied plekken zijn met bijzondere archeologische waarde”, zegt Jacco Zwemer.

Herstel natuurwaarden De Enk

Graafmachines zijn ook te zien in het natuurgebied de Enk. “We werken hier aan het herstel van de natuurwaarden. Vanwege de grote machines en het grondverzet ziet dat er best ingrijpend uit. Maar je moet niet vergeten dat er jarenlang geen onderhoud is gedaan aan De Enk. Het gebied is helemaal dichtgegroeid. Het oorspronkelijke open water wordt nu teruggebracht. Daarmee wordt ook het leefgebied hersteld voor soorten als de waterspitsmuis”, aldus de projectmanager, die aangeeft dat de beherende natuurorganisaties vooraf betrokken zijn geweest bij de aanpak. “Feitelijk zijn deze werkzaamheden niet nodig voor de hoogwaterveiligheid, maar voeren we ze wel uit, omdat natuur ook een belangrijke doelstelling is binnen het project.”

Tijdelijke sloten en pijpleidingen

Een deel van de graafmachines is ook bezig om op verschillende plekken kwelsloten te graven. Deze zijn nodig om de waterhuishouding in het gebied beter te kunnen reguleren, als in de toekomst de werkzaamheden voor de realisatie van het Reevediep van start gaan. Daarnaast liggen in het projectgebied inmiddels overal stalen pijpen. Hiervan wordt op termijn een transportleiding gemaakt, waarmee zand uit de Zomerbedverlaging kan worden getransporteerd.

IJsseldelta programma Zorgvuldigheid bij uitvoering werkzaamheden